THE CHOSEN | Sesong 1:5

THE CHOSEN | Sesong 1:5

Dette er det femte samtaleopplegget til tv-serien "The Chosen" sesong 1.

The Chosen

NLM Ung har laget et samtaleopplegg til tv-serien «The Chosen», Tv-serien er  en filmatisering av den Jesus du møter i evangeliene.. Les mer om «The Chosen» her: https://studios.vidangel.com/the-chosen

For å se episodene gratis må du laste ned appen The Chosen eller se dem på YouTube.

 1. Be sammen. Be gjerne konkret om å få bli bedre kjent med Jesus gjennom disse bibeltekstene, episoden og gjennom samtalen etterpå.
 2. Les bibeltekstene som er bakteppet for episoden dere snart skal se.
 3. Se episoden.
 4. Snakk sammen om spørsmålene og gi rom for å undre dere sammen.

Persongalleri

I denne episoden introduseres vi blant annet for følgende nye personer:

 • Maria– Jesu mor
 • Tomas– en av to som har ansvar for mat- og drikke-serveringen i et bryllup i Kana. Senere kjent som disippelen «Tomas tvileren».
 • Rama bat Kafni– kollega og venninne med Tomas

Bibeltekstertil episode 5

Det eneste som er skrevet om Jesu oppvekst i evangeliene er dette:

Lukas 2,41-52

Hvert år pleide Jesu foreldre å dra til Jerusalem for å feire påske. Da han var blitt tolv år, dro de som vanlig opp til høytiden. Men da høytidsdagene var over og de skulle hjem, ble gutten Jesus igjen i Jerusalem uten at foreldrene visste om det. De trodde han var med i reisefølget, og gikk en dagsreise før de begynte å lete etter ham blant slektninger og venner.

Da de ikke fant ham, vendte de tilbake til Jerusalem for å lete etter ham der. Først etter tre dager fant de ham i tempelet. Der satt han blant lærerne, lyttet til dem og stilte spørsmål. Alle som hørte ham, undret seg over hvor forstandig han var og hvor godt han svarte. Da foreldrene så ham, ble de slått av undring, og hans mor sa: «Barnet mitt, hvorfor har du gjort dette mot oss? Din far og jeg har lett etter deg og vært så redde.» Men han svarte: «Hvorfor lette dere etter meg? Visste dere ikke at jeg må være i min Fars hus?» Men de forsto ikke hva han mente med det han sa til dem.

Så ble han med hjem til Nasaret og var lydig mot dem. Men hans mor tok vare på alt dette i sitt hjerte. Og Jesus gikk fram i alder og visdom. Han var til glede for Gud og mennesker.

Bryllupet i Kana er en kjent tekst fra Johannesevangeliet. Det markerer starten på Jesus sine tre år hvor han, sammen med sine disipler, reiste rundt i Israel, underviste om Guds rike og helbredet syke.

Johannes 2,1-12

Den tredje dagen var det et bryllup i Kana i Galilea. Jesu mor var der.Også Jesus og disiplene hans var innbudt.Da vinen tok slutt, sa Jesu mor til ham: «De har ikke mer vin.» «Kvinne, hva vil du meg?» sa Jesus. «Min time er ennå ikke kommet.» Men moren hans sa til tjenerne: «Det han sier til dere, skal dere gjøre.»

Det sto seks vannkar av stein der, slike som brukes i jødenes renselsesskikker. Hvert av dem rommet to eller tre anker.«Fyll karene med vann», sa Jesus til tjenerne. De fylte dem til randen. «Øs nå opp og bær det til kjøkemesteren», sa han. Det gjorde de.Kjøkemesteren smakte på vannet. Det var blitt til vin. Han visste ikke hvor den var kommet fra, men tjenerne som hadde øst opp vannet, visste det. Da ropte han på brudgommenog sa: «Alle andre setter først fram den gode vinen, og når gjestene blir beruset, kommer de med den dårlige. Men du har spart den gode vinen til nå.»

Dette var det første tegnet Jesus gjorde, det var i Kana i Galilea. Han åpenbarte sin herlighet, og disiplene hans trodde på ham.Deretter dro han ned til Kapernaum sammen med moren, brødrene og disiplene sine, og der ble de noen dager.

 

Se episode 5: 52 min

 

Spørsmåldet går an å snakke om etter episode 5:

 1. Hva gjorde mest inntrykk i denne episoden? La hver person få tid til å dele litt hver.
 2. Simon Peter kommer tilbake til Eeden som en forandret mann. Selv om hun blir igjen hjemme, uten inntekt og med en syk mor å ta seg av, sender hun ham av gårde for å følge Jesus. Hva lærer det oss om hennes tro på Gud og den Messias de ventet på?
 3. Hvilke menneskelige sider av Jesus og disiplene ser du i denne episoden? Gjør det noe med synet ditt på Jesus? I så fall hva?
 4. Disiplene snakker rundt bordet om usikkerheten om hva de egentlig skal gjøre, og hvem Jesus er. Hvordan tror du det var å gå sammen med Jesus og se alt han gjorde med egne øyne? Har du noen erfaringer om hvordan det er å følge Jesus som en disippel av han?
 5. Jesus kan gjøre vann til vin. Tror du det? Hva mer tror du han kan gjøre?
 6. Tomas er gjennom hele episoden bekymret for og skeptisk til ulike ting, og stiller mange spørsmål. Jesus møter ham slik: «Det er bra å stille spørsmål og prøve å forstå ting. Følg meg, og jeg vil lære deg nye regnemåter.» «Jeg vet ikke hva jeg skal tenke», sier Tomas. «Så ikke gjør det», sier venninna, Rama. Hva kan vi lære av det?

BONUS: Vi møter Jesu mor to ganger – når hun leter etter 12 år gamle Jesus og i bryllupet. Hun uttaler også dette i bryllupet: «Det han sier til dere, skal dere gjøre.» Hva viser Maria oss om hva slags tro hun har på Jesus etter å ha levd tett på ham i 30 år? Og hva kan det lære oss om å ha tillit til ham?

Nøkkelvers– lær det gjerne utenat

Han åpenbarte sin herlighet, og disiplene hans trodde på ham.

Johannes 2,11b

Her finner du samtaleopplegget til episode 6

The Chosen

The Chosen

NLM Ung har laget et samtaleopplegg til tv-serien «The Chosen», Tv-serien er  en filmatisering av den Jesus du møter i evangeliene.. Les mer om «The Chosen» her: https://studios.vidangel.com/the-chosen

For å se episodene gratis må du laste ned appen The Chosen eller se dem på YouTube.