THE CHOSEN | Sesong 1:4

THE CHOSEN | Sesong 1:4

Dette er det fjerde samtaleopplegget til tv-serien "The Chosen" sesong 1.

The Chosen

NLM Ung har laget et samtaleopplegg til tv-serien «The Chosen», Tv-serien er  en filmatisering av den Jesus du møter i evangeliene.. Les mer om «The Chosen» her: https://studios.vidangel.com/the-chosen

For å se episodene gratis må du laste ned appen The Chosen eller se dem på YouTube.

 1. Be sammen. Be gjerne konkret om å få bli bedre kjent med Jesus gjennom disse bibeltekstene, episoden og gjennom samtalen etterpå.
 2. Les bibeltekstene som er bakteppet for episoden dere snart skal se.
 3. Se episoden.
 4. Snakk sammen om spørsmålene og gi rom for å undre dere sammen.

Persongalleri

I denne episoden introduseres vi blant annet for følgende nye personer:

 • Sebedeus, Jakob (James) og Johannes (John)– Far og to sønner som fisker på sabbaten. Jakob og Johannes blir to av Jesu disipler.
 • Døperen Johannes – den siste profeten, Jesu slektning, som pekte ut Jesus som Messias og døpte ham i Jordanelva

Bibeltekster til episode 4

Andreas kommer løpende til Simon (Simon Peter) for å fortelle om det han har sett og hørt av døperen Johannes i ødemarken:

Johannes 1,25-30

De (fariseerne) spurte ham: «Hvorfor døper du da, når du ikke er Messias og heller ikke Elia eller profeten?» Johannes svarte: «Jeg døper med vann. Men midt iblant dere står en dere ikke kjenner,han som kommer etter meg, han som jeg ikke er verdig til å løse sandalremmen for.»Dette hendte i Betania på den andre siden av Jordan, der Johannes var og døpte.Dagen etter ser han Jesus komme gående mot seg, og han sier: «Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd!Om ham var det jeg sa: Etter meg kommer det en mann som er kommet før meg, for han var til før meg.»

Johannes 1,40-41

Andreas, Simon Peters bror, var en av de to som hadde hørt det Johannes sa, og som hadde fulgt etter Jesus. Han fant nå først sin bror Simon og sa til ham: «Vi har funnet Messias!» – Messias betyr «Den salvede».

Mot slutten av episoden møter Jesus Simon Peter når han er i en stor krise. Underet med fiskefangsten er hentet fra denne fortellingen.

Lukas 5,1-11

En gang sto Jesus ved Gennesaretsjøen, og folk trengte seg inn på ham for å høre Guds ord. Da fikk han se to båter som lå ved stranden. Fiskerne var gått ut av dem og holdt på å skylle garn. Jesus steg opp i en av båtene, den som tilhørte Simon, og ba ham legge litt ut fra land. Så satte han seg og underviste folkemengden fra båten.
Da han var ferdig med å tale, sa han til Simon: «Legg ut på dypet og sett garn til fangst.» «Mester», svarte Simon, «vi har strevd hele natten og ikke fått noe. Men på ditt ord vil jeg sette garn.»

Så gjorde de det, og fikk så mye fisk at garnet holdt på å revne. De ga tegn til arbeidslaget i den andre båten at de skulle komme og ta i med dem. Og da de kom, fylte de begge båtene, så de var nær ved å synke. Da Simon Peter så det, kastet han seg ned for Jesu føtter og sa: «Gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig mann.» For han og alle som var med ham, ble grepet av forferdelse over den fangsten de hadde fått. På samme måte var det med Sebedeus-sønnene Jakob og Johannes, som fisket sammen med Simon. Men Jesus sa til Simon: «Vær ikke redd! Fra nå av skal du fange mennesker.» Så rodde de båtene i land, forlot alt og fulgte ham.

 

Se episode 4:43 min

 

Spørsmål det går an å snakke om etter episode 4:

 1. Hva gjorde mest inntrykk i denne episoden? La hver person få tid til å dele litt hver.
 2. Vi skal snakke mer om Nikodemus i episode 7. Hva tenker du om han så langt? Hva lengter han etter?
 3. Bakgrunnshistorien til Simon Peter er diktet opp i denne episoden, men gir allikevel en spennende bakgrunn for hvordan livet kan se ut før et menneske møter Jesus. Hvordan vil du beskrive situasjonen Simon Peter er i?
 4. Eeden sier til Simon Peter at han har sluttet å søke Gud, og at han bare prøver å fikse problemene sine på egenhånd. Kjenner du deg igjen i det i ditt liv?
 5. Hva sier Simon Peter til Jesus etter fiskeunderet? (Se Lukas 5 hvis du ikke husker det.) Hvorfor tror du han sier det?
 6. Jesus går ikke fra Simon Peter, men ber ham heller følge ham. Hva viser det at Jesus vil med deg og meg?

BONUS: I Johannes 21,1-6 gjør Jesus det samme fiskeunderet for disiplene som er ute og fisker. Det er andre gangen den oppstandne Jesus viser seg for disiplene. Simon Peter har ennå ikke snakket med Jesus om at han fornektet ham like før korsfestelsen (Joh 18,15-27). Hvilke paralleller ser du mellom de to gangene Jesus gjør fiskeunder for Simon Peter? Les gjerne hele Johannes 21 i denne forbindelse.

Nøkkelvers– lær det gjerne utenat

Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd!

Johannes 1,29

Her finner du samtaleopplegget til episode 5

The Chosen

The Chosen

NLM Ung har laget et samtaleopplegg til tv-serien «The Chosen», Tv-serien er  en filmatisering av den Jesus du møter i evangeliene.. Les mer om «The Chosen» her: https://studios.vidangel.com/the-chosen

For å se episodene gratis må du laste ned appen The Chosen eller se dem på YouTube.