THE CHOSEN | Sesong 1:7

THE CHOSEN | Sesong 1:7

Dette er det sjuende samtaleopplegget til tv-serien "The Chosen" sesong 1.

The Chosen

NLM Ung har laget et samtaleopplegg til tv-serien «The Chosen», Tv-serien er  en filmatisering av den Jesus du møter i evangeliene.. Les mer om «The Chosen» her: https://studios.vidangel.com/the-chosen

For å se episodene gratis må du laste ned appen The Chosen eller se dem på YouTube.

 1. Be sammen. Be gjerne konkret om å få bli bedre kjent med Jesus gjennom disse bibeltekstene, episoden og gjennom samtalen etterpå.
 2. Les bibeltekstene som er bakteppet for episoden dere snart skal se.
 3. Se episoden.
 4. Snakk sammen om spørsmålene og gi rom for å undre dere sammen.

Persongalleri

I denne episoden introduseres vi blant annet for følgende nye personer:

 • Matteus´ mor– Matteus har flyttet hjemmefra og skuffet familien ved å bli en toller for romerne

Bibeltekster til episode 7

Gjennom hele serien har det bygget seg opp spørsmål i Nikodemus. Hvem er Jesus? Og hvordan passer dette inn i det han kan om Gud? Nå får han endelig svar.

Johannes 3,1-16

Det var en mann som het Nikodemus. Han var fariseer og en av jødenes rådsherrer. Han kom til Jesus om natten og sa: «Rabbi, vi vet at du er en lærer som er kommet fra Gud. For ingen kan gjøre de tegnene du gjør, uten at Gud er med ham.» Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike.» «Hvordan kan en som er gammel, bli født?» sa Nikodemus. «Kan noen komme inn i mors liv igjen og bli født for andre gang?»

Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født av vann og Ånd, kan ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av kjøtt, er kjøtt, men det som er født av Ånden, er ånd. Undre deg ikke over at jeg sa til deg: ‘Dere må bli født på ny.’ Vinden blåser dit den vil, du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Slik er det med hver den som er født av Ånden.» «Hvordan kan dette skje?» spurte Nikodemus.

Jesus svarte: «Du er en lærer for Israel og vet ikke det? Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Vi taler om det vi vet og vitner om det vi har sett, men dere tar ikke imot vårt vitneutsagn. Hvis dere ikke tror når jeg taler til dere om det jordiske, hvordan kan dere da tro når jeg taler om det himmelske? Ingen annen er steget opp til himmelen enn han som er steget ned fra himmelen: Menneskesønnen, *som er i himmelen•. Og slik Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik må Menneskesønnen bli løftet opp, for at hver den som tror på ham, skal ha evig liv. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

Les gjerne vers 17-21 hvis du vil. Nikodemus nevnes også i Joh 7,50 og 19,39. Den siste teksten viser at han er med på å salve Jesu kropp før den blir lagt i graven. Et tegn på at Nikodemus var blitt glad i Jesus.

Matteus (også kalt Levi) har fulgt med på Jesus en god stund nå, og endelig sier han ja til å følge ham.

Markus 2,14

Da han gikk videre, fikk han se Levi, sønn av Alfeus, sitte på tollboden. Jesus sa til ham: «Følg meg!» Og han reiste seg og fulgte ham.

 

Se episode 7: 34 min

 

Spørsmål det går an å snakke om etter episode 7:

 1. Hva gjorde mest inntrykk i denne episoden? La hver person få tid til å dele litt hver.
 2. Quintus er redd for at Jesus skal bli politiker – og true makten hans. Mange jøder delte den forventningen om en politisk leder. Oppfører Jesus seg som en politisk leder? Hvordan er han annerledes?
 3. Husker du noe av det Jesus sa eller gjorde i løpet av episoden? Gjorde noe inntrykk på deg?
 4. Hvorfor tror du Nikodemus vil treffe Jesus i hemmelighet?
 5. Møtet mellom Nikodemus og Jesus viser oss at det er naturlig og bra å stille spørsmål om troen. Hva ville du spurt Jesus om hvis du fikk sitte sammen med ham slik Nikodemus gjorde?
 6. Matteus sier ja til å følge Jesus. Hvilke konsekvenser tror du det får for ham?

BONUS: Hvorfor tror du episoden begynner med fortellingen om Moses som laget kobberslangen (se 4. Mos 21)? Hva betydde den da? Og hvorfor snakker Jesus om den til Nikodemus?

Nøkkelvers– lær det gjerne utenat

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

Johannes 3,16

Her finner du samtaleopplegget til episode 8

The Chosen

The Chosen

NLM Ung har laget et samtaleopplegg til tv-serien «The Chosen», Tv-serien er  en filmatisering av den Jesus du møter i evangeliene.. Les mer om «The Chosen» her: https://studios.vidangel.com/the-chosen

For å se episodene gratis må du laste ned appen The Chosen eller se dem på YouTube.