THE CHOSEN | Sesong 1:8

THE CHOSEN | Sesong 1:8

Dette er det åtte samtaleopplegget til tv-serien "The Chosen" sesong 1.

The Chosen

NLM Ung har laget et samtaleopplegg til tv-serien «The Chosen», Tv-serien er  en filmatisering av den Jesus du møter i evangeliene.. Les mer om «The Chosen» her: https://studios.vidangel.com/the-chosen

For å se episodene gratis må du laste ned appen The Chosen eller se dem på YouTube.

 1. Be sammen. Be gjerne konkret om å få bli bedre kjent med Jesus gjennom disse bibeltekstene, episoden og gjennom samtalen etterpå.
 2. Les bibeltekstene som er bakteppet for episoden dere snart skal se.
 3. Se episoden.
 4. Snakk sammen om spørsmålene og gi rom for å undre dere sammen.

Persongalleri

I denne episoden introduseres vi blant annet for følgende nye personer:

 • Jakob– sønn av Isak, barnebarn til Abraham, far til 12 sønner, inkludert Josef. Jakob er en av Israels viktige stamfedre. Her
 • Samaritansk kvinne– en kvinne som skammer seg over hvordan livet har blitt, og som derfor kommer til brønnen når ingen andre er der

Bibeltekster til episode 8

Det var uhørt for en jødisk lærer å spise hos en syndig toller, slik Jesus gjør hos Matteus.

Markus 2,15-17

Senere var Jesus gjest i huset hans (Matteus), og mange tollere og syndere var til bords sammen med Jesus og disiplene, for det var mange som fulgte ham. Da de skriftlærde blant fariseerne så at han spiste sammen med syndere og tollere, sa de til disiplene: «Hvorfor spiser han sammen med tollere og syndere?» Jesus hørte det og sa til dem: «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere.»

Kvinnen ved brønnen kommer fra Samaria, og er altså fra et annet folk enn jødene. Hun hadde hatt fem ulike menn, er utstøtt fra sine egne, og blir totalt uventet møtt med både avsløring og nåde av Jesus. Hun er den første som får lov av Jesus å fortelle om det han har gjort, inntil nå har han bedt de han har helbredet eller vist seg for holde det for seg selv.

Johannes 4, 7-26

Da kommer en samaritansk kvinne for å hente vann. Jesus sier til henne: «La meg få drikke.»Disiplene hans var nå gått inn i byen for å kjøpe mat. Hun sier: «Hvordan kan du som er jøde, be meg, en samaritansk kvinne, om å få drikke?» For jødene omgås ikke samaritanene.

Jesus svarte: «Om du hadde kjent Guds gave og visst hvem det er som ber deg om drikke, da hadde du bedt ham, og han hadde gitt deg levende vann.»«Herre», sa kvinnen, «du har ikke noe å dra opp vann med, og brønnen er dyp. Hvor får du da det levende vannet fra? Du er vel ikke større enn vår stamfar Jakob? Han ga oss brønnen, og både han selv, sønnene hans og buskapen drakk av den.»

Jesus svarte: «Den som drikker av dette vannet, blir tørst igjen. Men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv.»Kvinnen sier til ham: «Herre, gi meg dette vannet så jeg ikke blir tørst igjen og slipper å gå hit og hente opp vann.»
Da sa Jesus til henne: «Gå og hent mannen din og kom så hit.» «Jeg har ingen mann», svarte kvinnen. «Du har rett når du sier at du ikke har noen mann», sa Jesus.«For du har hatt fem menn, og han du nå har, er ikke din mann. Det du sier, er sant.»

«Herre, jeg ser at du er en profet», sa kvinnen. «Våre fedre tilba Gud på dette fjellet, men dere sier at Jerusalem er stedet der en skal tilbe.»Jesus sier til henne: «Tro meg, kvinne, den time kommer da det verken er på dette fjellet eller i Jerusalem dere skal tilbe Far. Dere tilber det dere ikke kjenner, men vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene.Men den time kommer, ja, den er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Far i ånd og sannhet. For slike tilbedere vil Far ha. Gud er ånd, og den som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet.» «Jeg vet at Messias kommer», sier kvinnen – Messias er det samme som Kristus – «og når han kommer, skal han fortelle oss alt.» Jesus sier til henne: «Det er jeg, jeg som snakker med deg.»

Jesus helbredet Simon Peters svigermor, og i denne episoden blir det presentert som at han gjør det for å vise Simon Peter at han tar seg av kona Eeden og hennes mor, mens Simon Peter skal følge Jesus. Simon Peter skal ikke måtte bekymre seg for dem hjemme. Vi vet ikke om det var motivasjonen, men at Jesus helbredet henne, det vet vi.

Markus 1,29-31

Da de forlot synagogen, gikk de rett hjem til Simon og Andreas; Jakob og Johannes fulgte med. Her lå Simons svigermor til sengs med feber, og de fortalte det straks til Jesus.Han gikk bort til henne, grep henne i hånden og reiste henne opp. Feberen slapp henne, og hun stelte for dem.

 

Se episode 8: 51 min

 

Spørsmål det går an å snakke om etter episode 8:

 1. Hva gjorde mest inntrykk i denne episoden? La hver person få tid til å dele litt hver.
 2. Jesus spør Simon Peter hva som uroer ham, og Simon Peter sier: «Det vet du vel allerede.» Shmuel forteller at det var som om Jesus leste tankene hans da de snakket sammen etter den lamme mannen ble helbredet. Jesus viser også at han vet alt om kvinnen ved brønnen. Tror du de syns det var mest skummelt eller mest godt at Jesus visste alt om dem?
 3. Hva tror du det betyr for Eeden å høre dette fra Jesus: At hun også spiller en rolle i det som skjer, at Jesus ser henne og at hennes støtte til Simon Peter betyr noe?
 4. Fikk du med deg hva som skjedde med Nikodemus? «Du kom så nær», sier Jesus.
 5. Hva gjør sterkest inntrykk på deg i fortellingen om kvinnen ved brønnen?
 6. «Jeg er avvist av andre», sier kvinne. «Jeg vet, men ikke av Messias», sier Jesus. Det samme kunne han sagt til deg. Hva betyr det å vite det?

BONUS: Shmuel er veldig opptatt av å «ta» Jesus fordi han oppfører seg blasfemisk mot Gud ved å sette seg i Guds sted og tale som han gjør. Kan du forstå hvorfor det var vanskelig for fariseerne, de jødiske lærerne, å akseptere det Jesus gjorde? Hvorfor / hvorfor ikke?

BONUS 2: Et viktig siste spørsmål: Hva har Chosen gjort med måten du ser på Jesus? Eller de andre bibelfortellingene? Chosen er en filmatisering av tekster fra evangeliene, med flere tillegg og noen ekstra fortellinger lagt til. All formidling (andakter, undervisning, sanger, filmer, bøker) om bibelske historier og personer er ikkeBibelen selv. Hvordan kan du være bevisst på det og huske på at Chosen ikke erevangeliene?

Nøkkelvers– lær det gjerne utenat

Jesus svarte: «Den som drikker av dette vannet, blir tørst igjen. Men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv.»

Johannes 4, 13-14

The Chosen

The Chosen

NLM Ung har laget et samtaleopplegg til tv-serien «The Chosen», Tv-serien er  en filmatisering av den Jesus du møter i evangeliene.. Les mer om «The Chosen» her: https://studios.vidangel.com/the-chosen

For å se episodene gratis må du laste ned appen The Chosen eller se dem på YouTube.