THE CHOSEN: Episode 2

THE CHOSEN: Episode 2

Dette er det andre samtaleopplegget til tv-serien "The Chosen".

The Chosen

NLM Ung har laget et samtaleopplegg til tv-serien «The Chosen», Tv-serien er  en filmatisering av den Jesus du møter i evangeliene.. Les mer om «The Chosen» her: https://studios.vidangel.com/the-chosen

For å se episodene gratis må du laste ned appen The Chosen eller se dem på YouTube.

 1. Be sammen. Be gjerne konkret om å få bli bedre kjent med Jesus gjennom disse bibeltekstene, episoden og gjennom samtalen etterpå.
 2. Les bibeltekstene som er bakteppet for episoden dere snart skal se.
 3. Se episoden.
 4. Snakk sammen om spørsmålene og gi rom for å undre dere sammen.

Persongalleri

I denne episoden introduseres vi blant annet for følgende nye personer:

 • Elia – vi møter gutten Elia, som senere blir en viktig profet (les fra1. Kong 17)
 • Johannes og Jakob– to brødre som omtales som Jesu studenter (senere blir de to av de 12 disiplene)
 • Jesus– vi får vite at det er Jesus fra Nasaret som har gjort Maria Magdalena frisk
 • Eden– kona til Simon Peter
 • Venner– Barnaby og Shula er venner av Maria Magdalena

Bibeltekster til episode 2

Episode 2 starter med sabbatsfeiring omtrent 900 år f.Kr, med den lille gutten Elia og hans (stor-)familie. Sabbaten er jødenes helligdag, lørdag, som innledes med et eget måltid fredag kveld. Gjennom episoden aktualiseres også sabbaten ved at noen jobber selv om det er sabbat, og både Nikodemus og Maria Magdalena forbereder feiringen.

Sabbatsbudet for israelsfolket kommer fra da Moses møtte Gud på Sinaifjellet og fikk Loven. Om sabbaten sa Gud dette til Moses:

2. Mosebok 31,12-17

Herren sa til Moses: Du skal si til israelittene: Mine sabbater skal dere holde; for sabbaten er et tegn mellom meg og dere i slekt etter slekt, for at dere skal kjenne at det er jeg, Herren, som helliger dere. Dere skal holde sabbaten; den skal være hellig for dere. Den som vanhelliger sabbaten, skal dø. Enhver som gjør noe arbeid på den, skal støtes ut fra folket sitt.

I seks dager kan det gjøres arbeid, men den sjuende dagen skal være sabbat, en hellig hviledag for Herren. Hver den som gjør noe arbeid på sabbatsdagen, skal dø.Israelittene skal ta vare på sabbaten, så de holder den i slekt etter slekt som en evig pakt. Den skal være et tegn mellom meg og israelittene til evig tid. For på seks dager skapte Herren himmelen og jorden, men den sjuende dagen hvilte han og pustet rolig ut.

Det står flere ganger om Jesus og sabbaten, og det er særlig to ting som løftes frem:

 1. Han underviste i synagogene den dagen.
 2. Han helbredet syke mennesker. Det ble han sterkt kritisert for av de jødiske lederne fordi de mente det var å arbeide. Jesus sa det var å sette mennesker fri.

Lukas 6,6-11

En annen sabbat gikk han inn i synagogen og underviste. Der var det en mann med en høyre hånd som var vissen. De skriftlærde og fariseerne holdt øye med Jesus for å se om han ville helbrede på sabbaten, så de kunne få noe å anklage ham for.Men han visste hva de tenkte, og sa til mannen med den syke hånden: «Reis deg og kom fram!» Han reiste seg og gikk fram. «Nå spør jeg dere», sa Jesus, «hva er tillatt på sabbaten? Å gjøre godt eller å gjøre ondt, å berge liv eller å ødelegge liv?»Han så rundt seg på dem alle og sa til mannen: «Rekk fram hånden din!» Han gjorde det, og hånden ble frisk igjen.Da ble de helt fra seg av raseri og begynte å snakke sammen om hva de skulle gjøre med Jesus.

Se episode 2: 37 min

 

Spørsmål det går an å snakke om etter episode 2:

 1. Hva gjorde mest inntrykk i denne episoden? La hver person få tid til å dele litt hver.
 2. Vi blir litt bedre kjent med Simon Peter i denne episoden. Slosskamp, økonomisk knipe, fisking på sabbaten, forholdet til kona Eden – mange ting kan nevnes. Hva slags inntrykk får du av ham som person?
 3. Nikodemus, som er en høytstående religiøs leder, en fariseer, er veldig nysgjerrig på hva som har skjedd med Maria Magdalena. Hva tror du han tenker på? Og hva gjør ham så interessert?
 4. Jødene feirer sabbaten og det er strenge regler for hva som er tillatt og ikke. Hvorfor tror du det ikke er tillat å fiske på sabbaten? Og hvorfor tror du Jesus sier det er greit å helbrede på sabbaten, samtidig som han var opptatt av å holde hviledagen hellig? (Se gjerne teksten over.)
 5. Hvordan vil du beskrive Jesus som person, ut ifra det lille du har sett så langt? (Det kommer mye mer i de neste episodene!)
 6. Sabbaten er jødenes hviledag, lørdag. Vi regner søndagen som vår hviledag. Er søndag en annerledesdag for deg? Hvordan hviler du?

BONUS: Maria Magdalena har en ledig stol som (en spesiell feiring i året egentlig) skal stå ledig til profeten Elia. I episoden ser vi at Jesus får sitte på den stolen. Ser du symbolikken i det? Jødene ventet på en ny, stor profet. Døperen Johannes ble av Jesus kalt den nye Elia, men de trengte noe enda bedre enn en profet for å bli frelst: De trengte Messias, Jesus, en redningsmann, Gud selv. (Se feks Matt 17,1-13)

Nøkkelvers– lær det gjerne utenat

Gud velsignet den sjuende dagen og helliget den.

For den dagen hvilte han fra hele sitt arbeid,

det som Gud hadde gjort da han skapte.

 1. Mosebok 2,3

Her finner du samtaleopplegget til episode 3

The Chosen

The Chosen

NLM Ung har laget et samtaleopplegg til tv-serien «The Chosen», Tv-serien er  en filmatisering av den Jesus du møter i evangeliene.. Les mer om «The Chosen» her: https://studios.vidangel.com/the-chosen

For å se episodene gratis må du laste ned appen The Chosen eller se dem på YouTube.