LEVENDE TRO: Ånden som livgiver

LEVENDE TRO: Ånden som livgiver

Dette er det siste av seks bibelgruppeopplegg i serien "Treenigheten".

Levende tro

Levende tro er iTros bibelgruppeopplegg. Du kan bestille hefter til din bibelgruppe (20 kr/stk) via ung@nlm.no, eller få høstens opplegg i 6 deler gratis her på iTro annenhver mandag fremover.

 1. Takk og be for samlingen
 2. Les 1. Kor 12,1-13 hver for dere, og noter ned hva som treffer dere
 3. Lytt til: Overvant døden av Filadelfiakirken
 4. Les teksten under høyt i fellesskap
 5. Snakk sammen om spørsmålene nederst
 6. Del bønneemner og be for hverandre


Hos hver enkelt gir Ånden seg til kjenne slik at det tjener til det gode.

Det er viktig at vi har kunnskap om de åndelige tingene, skriver Paulus. Et av de mest grunnleggende spørsmålene når det gjelder de åndelige ting, har med relasjonen til Gud og hans Sønn å gjøre.

Bekjenner vi Jesus som vår Herre, eller tjener vi noen annen gud eller makt? Svaret på dette spørsmålet får konsekvenser både nå og i evigheten.

Den eneste som kan ta oss over terskelen inn i Guds rike er ifølge Bibelen Jesus selv. Han sier:

«Ingen kan komme til meg uten at Far som har sendt meg, drar ham, og jeg skal reise ham opp på den siste dag» (Joh 6,44).

I dagens bibeltekst skriver Paulus: «Og ingen kan si: «Jesus er Herre!» uten i Den hellige ånd» (1. Kor 12,3).

Ånden gir oss liv

For å bruke et annet av Bibelens bilder er det altså Ånden som «føder oss» inn i det nye livet sammen med Kristus (se Joh 3,3-6). Det er han som åpner døren for Guds kraft inn i våre liv. Ånden kan på den måten fungere som vår livgiver. Det er han som gjør at vi kan gå fra åndelig død til åndelig liv. Eller med Paulus´ ord i Romerbrevet:

«Han reiste Jesus opp fra de døde, og dersom hans Ånd bor i dere, skal han som reiste Kristus opp fra de døde, også gi deres dødelige kropp liv ved sin Ånd, som bor i dere» (Rom 8,11).


Hvordan viser dette seg i våre liv?

På mange ulike måter! I dagens tekst er det fremfor alt Åndens gaver som vi ble kjent med. Disse gaver kan sees som et synlig og konkret uttrykk for Jesu nærvær i og gjennom forsamlingen – de er Jesu egne gjerninger gjennom sitt folk på jorden.

Andre steder løfter Paulus frem en rekke andre gaver (se for eksempel Rom 12,3-8, Ef 4,11), så vi behøver ikke låse oss til hans liste her. Et av poengene til Paulus er at vi skal innse hvilket mangfold som gjelder for Guds verk iblant oss.

«Alt dette gjør den ene og samme Ånd, som deler ut sine gaver til hver enkelt slik han vil» (1. Kor 12,11).

Prosessen med å bli likere Jesus

Et annet uttrykk for Åndens nærvær i våre liv er det som ofte bruker å bli beskrevet som helliggjørelsen. Helliggjørelsen er den prosessen som gjør oss mer og mer lik Jesus Kristus. Guds Ånd og Guds ord virker sammen i oss, slik at de bud og formaninger som vi kan lese om i Bibelen får konkret gjennomslag i våre liv.

Selvfølgelig må vi også samarbeide med Guds Ånd for at dette skal være mulig, men dypest sett er tanken at vår nye måte å leve på skal være Guds verk. En sann helliggjørelse kan bare skje gjennom Den hellige ånds nærvær i våre hjerter.

Åndens frukt

Et av Bibelens mange uttrykk for dette er at vi får slippe frem «åndens frukt» i våre liv. Om Åndens gaver og Jesu gjerninger gjennom sitt folk, kan man si at Åndens frukt er Jesu karaktertrekk i oss som tror på ham. «Åndens frukt», skriver Paulus, er:

Kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse (Gal 5,22-23).

Tenk hvor fantastisk om disse egenskapene fikk sette sitt preg på deg og meg!

Åndens hvisking til deg

Det finnes mye mer å si om Den hellige ånd som vår livgiver. Midt i vår hverdag vil Ånden lede oss gjennom sine stille hviskinger i vårt indre. Han vil minne oss om bibelske sannheter, om personer vi skal be for, om ting som han har kalt oss til å gjøre. Han vil gi oss ord og bilder som kan være til oppmuntring for de menneskene vi møter. Å leve dette livet er en sentral del av det spennende livet som den treenige Gud har kalt oss til. Blir du med på reisen?

Spørsmål

 1. Det er umulig å leve et kristent liv uten å være fylt av Den hellige ånd. Hvordan kan vi blir mer berørt av Ånden også i vår egen hverdag?
 2. Er du vant til å se de gaver som Paulus snakker om i din lokale forsamling? Hva kan vi gjøre for å se mer av disse i våre kirker og bedehus?
 3. Et av de viktigste løftene om Åndens utgytelse finner vi i Esek 36,25-27. Hva sier disse ordene om Den hellige ånds rolle i våre liv? Hvordan knytter vi det an til ordene i Gal 5,19-25?
 4. Sett ord på egen tro: er det noen spesiell frukt eller gave som du skulle ønske at du hadde mer av? Be en bønn om dette sammen i gruppen.
 5. Kirkefaderen Augustin sa at Ånden er kjærligheten som forener Faderen og Sønnen, og som også drar oss inn i fellesskapet med Gud. Hva har du selv lært om samarbeidet mellom Faderen, Sønnen og Ånden under disse samlingene?
Birgit Ydstebø

Levende tro

Levende tro er iTros bibelgruppeopplegg. Du kan bestille hefter til din bibelgruppe (20 kr/stk) via ung@nlm.no, eller få høstens opplegg i 6 deler gratis her på iTro annenhver mandag fremover.