LEVENDE TRO: Fellesskap med en treenig Gud

LEVENDE TRO: Fellesskap med en treenig Gud

Her finner du det første av seks bibelgruppeopplegg i serien "Treenigheten".

Levende tro

Levende tro er iTros bibelgruppeopplegg. Du kan bestille hefter til din bibelgruppe (20 kr/stk) via ung@nlm.no, eller få høstens opplegg i 6 deler gratis her på iTro annenhver mandag fremover.

 1. Takk og be for samlingen
 2. Les 1. Mos 18,1-15 hver for dere, og noter ned hva som treffer dere
 3. Lytt til:  This I believe (The Creed) av Hillsong 
 4. Les teksten under, høyt i fellesskap
 5. Snakk sammen om spørsmålene nederst
 6. Del bønneemner og be for hverandre

Han så opp og fikk øye på tre menn som sto foran ham

Hva betyr det at Gud er én, samtidig som han møter oss som tre ulike personer? Det har blitt diskutert gjennom hele kirkehistorien, blant annet fordi man ikke finner begrepet «treenigheten» uttrykt som en tydelig lære i Bibelen.

Den møter oss heller slik som en selvfølge; gang på gang kan vi lese om hvordan Gud virker i vår verden som Far, Sønn og Ånd.

En av de mest åpenbare eksemplene på dette får vi i forbindelse med Jesu dåp. Evangelisten Matteus forteller:

Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet. Og se, himmelen åpnet seg, og han så Guds Ånd komme ned over seg som en due. Og det lød en røst fra himmelen: «Dette er min Sønn, den elskede, i ham har jeg min glede» (Matt 3,16-17).

I disse versene ser vi at Gud trer fram som Fader, Sønn og Ånd på samme tid. Hele scenen kan derfor ses som et bakteppe til Jesu ord i slutten av evangeliet, der vi som kristne får oppdraget med å døpe i den treenige Guds navn:

«Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderen og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere” (Matt 28,19-20).

Du er invitert

I disse tekstene kan vi også ane at Guds treenighet er et guddommelig fellesskap – et fellesskap fylt av varme og glede som er fra og til evighet. «I ham har jeg min glede», sier Faderen ved Jesu dåp, og Ånden kommer over Sønnen som en due.

Sannheten er at takket være dette fellesskapet vi kan snakke om Gud som kjærlighet (se 1. Joh 4,16). Kjærlighet kan ikke eksistere i et vakuum, den må ha en retning eller et objekt. Eller sagt på en annen måte: Man må elske noen andre for at kjærligheten skal ha en funksjon.

Det som Bibelen viser oss er at Faderen, Sønnen og Den hellige ånd eksisterer med hverandre i et fellesskap som er evig og full av kjærlighet. Derfor kan vi si at Gud ER kjærlighet. Gud ER kjærlighet, siden han er tre personer som elsker hverandre.

Det heftigste av alt: Gud vil også invitere deg og meg inn i denne relasjonen! «Det som vi har sett og hørt, forkynner vi også for dere», skriver disippelen Johannes. Så legger han til: «for at dere skal ha fellesskap med oss, vi som har fellesskap med Far og med hans Sønn Jesus Kristus» (1. Joh 1,3b).

En rød tråd om treenigheten

En så stor og viktig sannhet burde jo da ha satt sine spor også i Det gamle testamentet. Et eksempel på det finner vi i dagens hovedtekst. Der skildres det hvordan stamfaren Abraham møter Gud gjennom skikkelsen av tre menn.

Andrej Rubljovs «Den gammeltestamentlige treenigheten”

Er det tilfeldig? Det var i hvert fall dette som inspirerte den russiske munken Andrej Rubljov til å male det som ble et av verdens mest berømte ikoner: «Den gammeltestamentlige treenigheten.”

Tretallet dykker også opp andre steder i Det gamle testamentet. Velsignelsen som Israels prester skulle bruke har for eksempel tre ulike ledd (se 4. Mos 6,24-26). Englene rundt Guds trone i himmelen roper et 3 x Hellig (se Jes 6,3), og når Gud skaper snakker han i vi-form (se 1. Mos 1,26).

Det finnes en rød tråd om treenigheten, og den skal vi følge videre i de kommende fem samlingene.

Spørsmål

 1. Har du selv opplevd at treenighetslæren kan være vanskelig å forstå? Eller har den alltid vært naturlig for deg? Hvorfor det, tror du?
 2. Kjenner du til noen bilder eller forklaringer for treenigheten som kan være til hjelp for å forstå at Gud er én og tre på samme tid?
 3. Hvilke tanker vekkes hos deg når du leser dagens tekst? Hvilket bilde synes du den gir av Gud?
 4. Sett ord på din egen tro: pleier du å tenke på treenigheten som et fellesskap? Hvordan påvirker dette ditt bilde av Gud?
 5. Les 2. Kor 13,13 sammen. Hva sier det om den Gud vi kristne tror på?
Birgit Ydstebø

Levende tro

Levende tro er iTros bibelgruppeopplegg. Du kan bestille hefter til din bibelgruppe (20 kr/stk) via ung@nlm.no, eller få høstens opplegg i 6 deler gratis her på iTro annenhver mandag fremover.