LEVENDE TRO: Hjelperen – Den hellige ånd

LEVENDE TRO: Hjelperen – Den hellige ånd

Dette er det femte av seks bibelgruppeopplegg i serien "Treenigheten".

Levende tro

Levende tro er iTros bibelgruppeopplegg. Du kan bestille hefter til din bibelgruppe (20 kr/stk) via ung@nlm.no, eller få høstens opplegg i 6 deler gratis her på iTro annenhver mandag fremover.

 1. Takk og be for samlingen
 2. Les Joh 14,15-21 og 16,5-15 hver for dere, og noter ned hva som treffer dere
 3. Lytt til: Holy Spirit av Fransesca Battistelli
 4. Les teksten under, høyt i fellesskap
 5. Snakk sammen om spørsmålene nederst
 6. Del bønneemner og be for hverandre

«Og jeg vil be min Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid: sannhetens Ånd.»

«Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere», sier Jesus (Joh 14,18). Og så snakker han litt uventet om – Den hellige ånd!

Enda en gang blir vi minnet på teamarbeidet som pågår i treenigheten. Faderen åpenbares gjennom Sønnen, men han åpenbares også gjennom Ånden. Gud er tre i én.

Den hellige ånd – person eller kraft?

Jeg vet ikke hvilket bilde du har av Den hellige ånd. Mange kristne sier at Ånden oppleves som litt abstrakt og vanskelig å forstå. Er Ånden en person, eller mer som en kraft?

Disse spørsmålene har blitt stilt gjennom hele kirkens historie, og for å få slutt på unødvendige diskusjoner formulerte man på 300-tallet en setning i Den nikenske trosbekjennelse som man ville at alle kristne kunne si seg enig i:

«Vi tror på Den Hellige Ånd, Herre og livgiver, som utgår fra Faderen og Sønnen, som med Faderen og Sønnen tilbes og forherliges, og som har talt ved profetene.»

Tidligere har vi sett at Guds treenighet er nærværende allerede i Det gamle testamentet. Trosbekjennelsen løfter fram at det var Guds Ånd som talte gjennom profetene, men faktisk dukker Ånden opp allerede i Bibelens andre vers. Når Gud skaper denne verden står det nemlig at «Guds Ånd svevde over vannet» (1 Mos 1,2b).

Ånden gis som gave

Noe som derimot er nytt når vi kommer til Det nye testamentet er at Ånden gis som gave, ikke bare til noen spesielle personer, men til hele Guds folk. Det er dette som Jesus kommer inn på når han taler til disiplene om Hjelperen.

Det er det beste for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke Talsmannen til dere. Men går jeg bort, kan jeg sende ham til dere. (Joh 16,7).

Hva innebærer det at Ånden kommer til oss som en Hjelper? Det innebærer ganske mange ting, og noen av dem sparer vi til siste samling.

Åndens oppgaver

Men om vi holder oss til Jesu egne ord, kan vi som sagt slå fast at Den hellige ånd har kommet til oss for å åpenbare Faderen for oss. Et viktig aspekt av dette har med Faderens kjærlighet til sine barn å gjøre. «Og håpet skuffer ikke, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved Den hellige ånd som han har gitt oss», skriver Paulus (Rom 5,5).

En annen sak som gjentar seg i Jesus sin tale er at Guds Ånd beskrives som Sannhetens ånd. Av dette aner vi også koblingen mellom Den hellige ånd og Guds ord.

Akkurat som Ånden talte gjennom profetene i Det gamle testamentet, er det Ånden som taler til oss gjennom Det nye testamentets forfattere (Joh 16,14). Overalt der Guds Ånd er virksom kan man derfor se at sannheten i Guds Ord blir hedret. Ånden vil gjøre Bibelen levende for oss i dag!

En tredje ting Ånden gjør er at han forherliger Kristus (Joh 16,14). En viktig del av dette er at han minner oss om Jesu ord. Han minner oss også om Jesu død og hans oppstandelse for vår skyld. Jesus selv sier at Den hellige ånd skal:

Gå i rette med verden og vise den hva synd er, hva rettferdighet er, og hva dom er (Joh 16,8)

Det er bare når vi oppdager og erkjenner vår synd og våre mangler vi forstår at vi behøver Jesus som frelser. Bare den som aner omfanget av sin synd kommer til å spørre etter nåden og tilgivelsen i Jesu kors.

Guds Ånd gjør nok mer i våre liv enn det vi kan forstå eller ane. Han vil styrke og trøste oss, hjelpe og veilede oss. Men dette var i alle fall noen eksempler, som alle er hentet fra Jesu avskjedstale til sine disipler.

Spørsmål

 1. Hvorfor tror du at Jesus bruker så stor del av sin avskjedstale til å tale om Den hellige ånd?
 2. Sett ord på din egen tro: hvilken relasjon har du selv til Ånden? Er den like selvfølgelig som Faderen og Sønnen?
 3. «Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved Den hellige ånd som han har gitt oss» skriver Paulus (Rom 5,5). Hvordan kan vi merke dette?
 4. Hva kan det innebære at Jesus taler om Ånden som «Sannhetens ånd»?
 5. Den hellige ånd skal ifølge Jesus «overbevise verden om synd og rettferdighet og dom». Har du noen personlig erfaring med dette?
Birgit Ydstebø

Levende tro

Levende tro er iTros bibelgruppeopplegg. Du kan bestille hefter til din bibelgruppe (20 kr/stk) via ung@nlm.no, eller få høstens opplegg i 6 deler gratis her på iTro annenhver mandag fremover.