LEVENDE TRO: Både Frelser og Herre

LEVENDE TRO: Både Frelser og Herre

Dette er det fjerde av seks bibelgruppeopplegg i serien "Treenigheten".

Levende tro

Levende tro er iTros bibelgruppeopplegg. Du kan bestille hefter til din bibelgruppe (20 kr/stk) via ung@nlm.no, eller få høstens opplegg i 6 deler gratis her på iTro annenhver mandag fremover.

 1. Takk og be for samlingen
 2. Les Fil 2, 1-11  hver for dere, og noter ned hva som treffer dere
 3. Lytt til: För at du inte tog det gudomliga av Carola
 4. Les teksten under, høyt i fellesskap
 5. Snakk sammen om spørsmålene nederst
 6. Del bønneemner og be for hverandre

Derfor har også Gud opphøyd ham til det høyeste og gitt ham navnet over alle navn. – Fil 2,9

Jesus åpenbarer Faderen for oss

Han hjelper oss til å ane noe av Guds store kjærlighet til sine barn. Når Det nye testamentet snakker om Jesu liv kan man derfor si at vi får høre hjerteslagene fra Guds farshjerte:

Jesus vandret nå omkring i alle byene og landsbyene. Han underviste i synagogene deres, forkynte evangeliet om riket og helbredet all sykdom og plage. Og da han så folkemengdene, fikk han inderlig medfølelse med dem, for de var forkomne og hjelpeløse, som sauer uten gjeter (Matt 9,35-36).

Dagens bibeltekst tar utgangspunkt i dette. Paulus snakker om trøsten, den oppmuntringen og det fellesskapet som finnes i relasjonen til Kristus.

Han snakker om medmenneskelighet, om barmhjertighet og om enhet. Til slutt oppsummerer han sin undervisning med ordene:

La samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus (Fil 2,5).

For mange kristne er disse ordene her noen av Bibelens aller mest dyrebare setninger.

Jesus som tjener

Paulus fortsetter sin tekst med å snakke om Jesus som en tjener som «Fornedret seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset» (Fil 2,8). Dette er Bibelens glade budskap i én setning!

Samtidig kan vi bare forstå alvoret i dette dramaet, dersom vi forstår at Jesus som tjener ikke er hele bildet. Jesus som tjener er nemlig ikke alt man kan si om Jesus. Sannheten er at det finnes en bakgrunn her som har både med oss selv og med Frelseren å gjøre.

Vår situasjon

Den bakgrunnen som har med oss å gjøre handler om vår synd og skyld til Gud. Allerede i Bibelens tredje kapittel kan vi lese om hvordan våre forfedre var ulydige mot Herren. Det som ofte kalles for «syndefallet» har deretter alltid fulgt menneskeheten.

Unsplash

Allerede da vi ble født inn i denne verden bar vi på en uvilje mot å underordne oss vår Skaper, og derfor setter vi oss selv med vårt ego og våre liv i sentrum. Med tanker, ord og gjerninger motarbeider vi Guds vilje, og på den måten pådrar vi oss også Guds hellige vrede.

Hans redning

Den andre siden av mynten har med Jesus å gjøre. Det store med at Jesus kom til verden som en tjener er nemlig at han egentlig burde ha kommet som noe annet!

Som en del av Guds treenighet er Jesus like mye Skaper og Herre som sin Far, og med tanke på menneskehetens valg om å vende Gud ryggen ville det vært det mer logisk om Jesus hadde kommet til jorden for å dømme.

Denne teksten vil altså lære oss flere ting. Først og fremst viser den at Gud ikke har valgt å gjøre med oss som vi fortjener. I stedet for å komme som Herre, har han kommet som en tjener.

Men midt i dette fantastiske må vi ikke glemme at Gud fortsatt er alt dette.

Han er fortsatt både Dommer og Frelser.

Han er både Herre og tjener.

Og selv om han velger å møte oss med sine mykere sider, vil han at vi skal ta imot han som dette både-og. Det er nemlig som både Dommer og Frelser han skal komme igjen til jorden.

Som Paulus avslutter sin tekst:

Derfor har også Gud opphøyd ham til det høyeste og gitt ham navnet over alle navn. I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg, i himmelen, på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære (Fil 2,9-11).

Spørsmålet til oss er derfor: Har vi tatt imot Jesus både som vår Frelser og Herre? Da har vi lært å kjenne han sånn han virkelig er!

Spørsmål

 1. Hva talte sterkest til deg i dagens bibeltekst?
 2. Kristne bruker iblant å si at Jesus har 100 % Gud og 100 % menneske. Hvordan merkes det i Fil 2?
 3. En av de skjønnlitterære beskrivelsene av Jesus som har blitt mest verdsatt i moderne tid, er løven Aslan i Narnia-bøkene. På hvilken måte kan man si at Aslan presenteres både som frelser og herre?
 4. Sett ord på din egen tro: Jesus er både Dommer og Frelser, både Herre og Tjener. Er du enig? Hvordan utfordres du av at Jesus både utfordrer og bekrefter oss med sin personlighet?
 5. Har du selv fått lære å kjenne Gud både som Frelser og Herre? På hvilken måte da?
Birgit Ydstebø

Levende tro

Levende tro er iTros bibelgruppeopplegg. Du kan bestille hefter til din bibelgruppe (20 kr/stk) via ung@nlm.no, eller få høstens opplegg i 6 deler gratis her på iTro annenhver mandag fremover.