Søker du lyset i verden eller verdens lys?

Søker du lyset i verden eller verdens lys?

– I mørke og vonde dager i livet har Jesus alltid lyst opp slik at jeg lettere kan komme gjennom dagene, forteller Oda Malene Rydland (17).

Andakt av og for tenåringer

Framover vil søndagsandaktene på iTro være skrevet av og for tenåringer. Andakten vil enten baseres på et av skribentens favorittbibelvers eller 5 grunner til at de er kristne.

Er du mellom 13-19 år, og kunne tenke deg å skrive en andakt for iTro? Ta gjerne kontakt med oss her.

Hva er ditt lys? Hva gir deg håp og viser deg veien i en verden som kan føles mørk og uforutsigbar? Kanskje det er familie, venner eller kjæresten? Men er dette lyset nok for deg?

Jesus sier: Jeg er verdens lys, den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys – Johannes 8,12

Jeg husker godt på søndagsskolen hvor vi alltid leste dette bibelverset og tente et lys. Lyset minnet meg på hvordan Jesus var et lys i mitt liv og hvordan jeg kunne være et lys for andre.

I mørke og vonde dager i livet har Jesus alltid lyst opp slik at jeg lettere kan komme gjennom dagene. Derfor har dette verset betydd mye i mitt liv helt siden jeg bare var ei lita jente på søndagsskolen.

Å leve i Jesu fotspor

Jesus sier «den som følger meg, skal ikke vandre i mørket». Men hva vil det egentlig si å følge Jesus? Det handler ikke om at vi skal være den «perfekte kristne» og gjøre alt riktig, men det handler om at vi skal leve i hans fotspor og lære av hans eksempel.

Vi skal elske og tjene andre, tilgi og be om tilgivelse, og tro på Gud og hans plan for oss.

Når lyset i ditt liv ikke strekker til, hvem skal man gå til da? Heldigvis finnes det én man alltid kan gå til som er der for deg uansett hva. En som alltid strekker til og som kan lyse opp dagen din på en regnværsdag.

I mørke og vonde dager i livet har Jesus alltid lyst opp slik at jeg lettere kan komme gjennom dagene.

Dere er verdens lys

Jesus sier til oss at han er verdens lys. Dette er et helt annet lys enn det verden kan gi oss. Lyset til Jesus gir oss veiledning, styrke og håp som vi ikke kan finne noen andre steder.

Dersom vi følger Jesus vil vi alltid ha livets lys i oss, selv om det kan være vanskelig i en verden som prøver å trekke oss i en annen retning.

Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder, så den lyser for alle i huset.Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen! – Matteus 5,14-16

Jesus sier: «Dere er verdens lys!» Gjennom å ha han som forbilde kan vi la noe av hans lys skinne igjennom oss til menneskene vi omgås med. Er ikke det fantastisk? Hvem kan du være et lys for i dag?

La oss velge å følge Jesus, verdens lys. La hans kjærlighet lede oss og gi oss håp i livet. La oss være hans lys for andre, og la oss prøve å leve slik han levde, i tjeneste for andre og i kjærlighet til Gud.

For når vi følger Jesus, vil vi ikke vandre i mørket, men ha livets lys!

Hvem kan du være et lys for i dag?

Lightstock / Håkon Rydland

Andakt av og for tenåringer

Framover vil søndagsandaktene på iTro være skrevet av og for tenåringer. Andakten vil enten baseres på et av skribentens favorittbibelvers eller 5 grunner til at de er kristne.

Er du mellom 13-19 år, og kunne tenke deg å skrive en andakt for iTro? Ta gjerne kontakt med oss her.