La deg inspirere av folk du er uenig med

La deg inspirere av folk du er uenig med

Vi skal ikke ta alt for god fisk – men all fisk er ikke dårlig heller.

Livet

Livet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere. 

I februar var jeg i USA med bibelskoleklassen min, og der hadde vi gleden av å få tre dager spekket med bibelundervisning. Det er forfriskende å få bibelinput fra andre land, og se hvordan det påvirker hvordan undervisningen er. Heldigvis er Bibelen den samme.

Den timen jeg satte aller mest pris på, handlet om tro ut ifra Galaterne. Professoren snakket om hvordan språket vi bruker om troen vår, påvirker selve troen. Spesifikt snakket han om preposisjonen vi bruker:

Tro Gud / Faith in Christ

Poenget hans var at vi fort kan se på det å tro som noe vi gjør mot ham, og ikke noe han har gitt oss.

Begeistring og uenighet hånd i hånd

Og det som jeg likte spesielt godt i den timen, var hvordan han stadig hentet sitater og poenger fra andre. Folk han var helt uenige med.

Det samme mønsteret gjentok seg flere ganger, omtrent slik:

«Han er en fantastisk fyr og teolog – men han tar feil. Likevel er det spennende å se hva han sier her» og så videre.

Det skinte klart igjennom at han kunne la seg begeistre og inspirere av det andre har sagt, selv om han ikke var enig i alt. For meg ble det et tydelig vitnesbyrd om at man kan ha kjærlighet og respekt for dem man noen ganger kan se på som en motstander.

Man trenger ikke lukke ørene i protest hver eneste gang en som sa noe litt tvilsomt om Gud, åpner munnen. Lytt heller og se om det er noe du kan ta til deg, til tross for at du ikke er enig i alt han eller hun har sagt før.

[…] prøv alt og hold fast på det gode. (1. Tessaloniker 5,21)

Det finnes et ‘men’

Det er ikke dermed sagt at du nå kun skal lytte til dem du er uenige med. Hvis man skal lytte til folk som ikke følger den samme læren som deg, bør man først være trygg på hva man faktisk tror på selv. Ellers kommer man bare til å hoppe videre til den siste og nyeste læren så snart man hører om den.

Jeg tror det er viktigere å lytte til menneskene rundt deg, som du har tillit til, enn hva de populære talerne på YouTube sier.

Sitat fra en som tok feil

Fra timen i USA tar i alle fall jeg med meg dette sitatet, fra en som riktignok tok feil, men som likevel sier noe interessant om Jesus:

«Ved mindre vi vet hva det betyr å ha Jesus som fundament og kilde for troen vår, vet vi ikke hva det vil si å tro på ham» (oversatt fra engelsk)

Prixel Creative

Livet

Livet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.