Gud jobber ikke deltid

Gud jobber ikke deltid

Noen ganger ser vi oss blinde på hva Gud gjør i livene våre, men han er alltid trofast.

Livet

Livet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere. 

At Gud er trofast, er noe Bibelen snakker om igjen og igjen. I Det gamle testamentet minner han Israelsfolket stadig på at han førte dem ut av Egypt.

Jeg er Herren din Gud som førte deg ut av Egypt, ut av slavehuset. (5. Mosebok 5,6)

Selv etter å ha mistet sitt land og måttet være i eksil i Babylon, kommer Guds trofasthet klart fram i Klagesangene.

Herren er nådig, vi går ikke til grunne. Hans barmhjertighet tar ikke slutt, den er ny hver morgen. Din trofasthet er stor. (Klagesangene 3,22-23)

Den tilliten til at Gud er med, selv etter å ha mistet så mye, er til inspirasjon for oss alle den dag i dag. Noen ganger kan man få inntrykk av at Gud ikke er med. Vi merker jo ingenting. Hvor er Gud? Ser han ikke vår store innsats for ham, siden vi ikke får noen resultater? Det kan utvilsomt virke som man jobber alene og i egen kraft når arbeidet ikke gir noen synlige frukter.

Les også: Når kristent arbeid blir et slit

Vendepunkt

Men så når man plutselig et vendepunkt. Arbeidet i kirken går så det suser. Antallet deltakere øker for hver uke. «Nå har Gud begynt å jobbe», sier noen.

Når folk sier det, tenker jeg: Hva er det han har gjort til nå? Bare tatt det med ro?

Se, han blunder ikke og sover ikke, Israels vokter. (Salme 121,4)

Når vi ikke merker at Gud er trofast, er det ikke fordi han ikke er trofast, men at vi har vanskeligheter med å få øye på det.

Han jobber ikke deltid

Gud har ingen 50 prosent deltidsstilling med fleksitid som Gud. Han er Gud hele tida, det er ikke sånn at han kommer og går litt som han føler for. Dermed skal ikke vi anklage ham, men heller oss selv. Heldigvis er han trofast mot oss likevel.

Er vi troløse, så er han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv. (2. Timoteus 2,13)

Min bibellærer har sagt det på denne måten: «Han er trofast, for det er så sykt typisk Jesus.» Når vi innser dette, påvirker det også synet på vårt arbeid i kirken. Gud virker på måter vi ikke engang kan forestille oss, men om vi kun ser på tall, og ikke på menneskene bak, får vi det ikke med oss.

Gud begynte å jobbe for lenge siden

At litt flere reiser seg under lovsangen, betyr ikke at Gud har begynt å jobbe. At vi trenger en ekstra forbeder under møtet, betyr ikke at Gud har begynt å jobbe. Det at vi lever, betyr at Gud en gang begynte å jobbe.

Gud begynte å jobbe da han i begynnelsen skapte himmelen og jorden. På den sjuende dagen hvilte han og fullførte arbeidet.

Siden den gang har han jobbet som bare det. Og at vi i det hele tatt klarer å tro på ham, betyr at han stadig jobber.

Gud forlater oss aldri

«Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» (Matteus 27,46)

Disse ordene fra Jesus, mens han hang på korset, kan minne oss på noe viktig. Jesus hang der for oss, som vår stedfortreder. Når Gud forlater Jesus, betyr det dermed at han aldri vil forlate oss. Vi har byttet plass med Jesus.

Kjære Gud, hjelp oss å se at du alltid er trofast, og at du jobber, selv når vi ikke merker det.

MambaWatches

Livet

Livet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.