17 bibelvers om begynnelser

17 bibelvers om begynnelser

Den som er i Kristus, er en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt til!  

Tema

Tema på iTro i august er «Begynnelse».

Bibelen forteller om mange begynnelser. Noen av disse er: verdens begynnelse, Israelsfolkets begynnelse, opprettelsen av den nye pakten (gjennom Jesus), begynnelsen av livet som kristen, den daglige nye begynnelsen vi har i nåden, og til slutt håpet om den nye himmel og jord. 

Sjekk ut bibelversene! Kanskje du finner oppmuntring til dine begynnelser, eller får lyst til å utforske Bibelens begynnelser enda dypere.

2 Kor 5,17

Nei, den som er i Kristus, er en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt til!  

Jesaja 43 18-19

Dere skal ikke minnes de første ting, ikke tenke på det som hendte før. Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? Ja, jeg legger vei i ørkenen, elver i ødemarken.

2 Corinthians 4:16

Derfor mister vi ikke motet, for selv om vårt ytre menneske går til grunne, blir vårt indre menneske fornyet dag for dag.

1 Mos 1:31a

Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var svært godt!

Klagesangene 3, 22-24

ח Herren er nådig, vi går ikke til grunne. Hans barmhjertighet tar ikke slutt, den er ny hver morgen. Din trofasthet er stor. Jeg sier: Herren er min del, jeg setter mitt håp til ham.

Fil 1,6

Og jeg er trygg på at han som begynte sin gode gjerning i dere, skal fullføre den – helt til Jesu Kristi dag.

1 Peter 1,3-4a

Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en arv som aldri forgår, aldri skitnes til og aldri visner.

Salme 40,2-4a

Jeg ventet og håpet på Herren. Han bøyde seg til meg og hørte mitt rop. Han dro meg opp av fordervelsens grav,opp av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på fjell og gjorde skrittene faste.
Han la en ny sang i min munn, en lovsang til vår Gud.

Jesaja 65,17

Se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord. Ingen skal minnes de første ting, ingen skal tenke på dem.

Jeremia 31,31

Se, dager skal komme, sier Herren, da jeg slutter en ny pakt med Israels hus og Judas hus,

Esekiel 11,19

Jeg gir dem et annet hjerte, og en ny ånd gir jeg inni dem. Jeg tar steinhjertet ut av kroppen deres og gir dem et kjøtthjerte i stedet.

Johannes 1,1

I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

Johannes 8,58

Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Før Abraham var, er jeg.»

Job 8,7

Din begynnelse var liten, men slutten blir stor.

Lukas 7,47

Derfor sier jeg deg: Hennes mange synder er tilgitt, derfor har hun vist stor kjærlighet. Men den som får lite tilgitt, elsker lite.»

Fil 3, 13-14

Mine søsken, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men én ting gjør jeg: Jeg glemmer det som ligger bak, og strekker meg etter det som er foran, 14 og jager fram mot målet, mot den seiersprisen som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus.

Johannes Åpenbaring 21, 1

Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer.

 

Tema

Tema på iTro i august er «Begynnelse».