Du er sendt

Du er sendt

Det er ikke din oppgave å skape mål og mening i livet. Den som hører til hos Jesus får dette av Gud.

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.

Bibelteksten er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse. Les Bibelen på Bibelselskapet | Nettbibelen

Lukas 24,46-53:

og han sa til dem: «Slik står det skrevet: Messias skal lide og stå opp fra de døde tredje dag, og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag; dere skal begynne i Jerusalem. Dere er vitner om dette. Og se, jeg sender over dere det som min Far har lovet. Men dere skal bli i byen til dere blir utrustet med kraft fra det høye.»
 Så førte han dem ut mot Betania, og han løftet hendene og velsignet dem.  Og mens han velsignet dem, skiltes han fra dem og ble tatt opp til himmelen. De falt på kne og tilba ham. Så vendte de tilbake til Jerusalem i stor glede. Siden var de stadig i tempelet og lovpriste Gud.

 

Du kan også lytte til andakten her:

 

Jesus sitt oppdrag

Vet du at du er utsendt? Vet du at mål og mening i tilværelsen ikke er din oppgave å skape? Den som hører til hos Jesus får nemlig dette av Gud selv. Han sender deg.

Fortellingen over står aller sist i Lukasevangeliet. Jesus har avsluttet sitt virke på jorden. Han har gjort alt han kom for, det er fullført. Han ble født «i tidens fylde» (Galaterne 4,4), det vil si akkurat når tiden var rett for det.

Han levde et liv fullstendig etter Guds lov og vilje, fulgte ingen av fristelsene han ble utsatt for og var tvers gjennom lydig. Lydig helt til korset hvor han led og døde, akkurat som det var foreskrevet mange hundre år tidligere i et utall profetier i det gamle testamentet.

Disiplenes oppdrag

Disiplene hadde vært fortvilet etter hans død, men etter å ha møtt ham i flere omganger var nå frykten snudd til lovsang; tenk at Jesus stod opp igjen fra de døde!

Nå stod de ved neste veiskille. Jesus dro opp til himmelen igjen. Men på samme måte som han selv kom med et oppdrag til jorden, sendte han nå disiplene på oppdrag;

«Omvendelse og tilgivelse skal forkynnes for alle. Begynn i Jerusalem, men ikke stopp før absolutt alle folkeslag på hele jorden har fått høre.»

Gode Jesusvitner er ikke nødvendigvis veldig smarte, godt utdannet eller supre i trosforsvar.

For et vanvittig oppdrag! Men vi vet det gikk. Det kom helt hit til Norge! Det er det særlig to grunner til.

For det første hadde disiplene sett, erfart og levd sammen med Jesus selv. For det andre hadde de mottatt Den Hellige Ånd.

De tok selv del i syndenes forlatelse og hadde møtt den oppstandne. Gode Jesusvitner er altså ikke nødvendigvis veldig smarte, godt utdannet eller supre i trosforsvar. Stikk motsatt av det vi så lett tror.

Ditt oppdrag

Slik var det for 2000 år siden og slik er det i dag! Når mennesker kommer til tro på Jesus, utrustes av Den Hellige Ånd og sendes av Jesus selv, da skjer ting som gagner Guds rike! Vær du trygg.

Det er du også kalt til. Omvend deg, lev i syndenes forlatelse, tro på Jesus. Og med det er du sendt til denne verden.

Disiplene skulle begynne «i Jerusalem». Hvor blir det for deg? Tenk enkelt og konkret. Mest sannsynlig er det din egen familie, dine venner og naboer som er nærmest deg. Du er sendt av Jesus til dem.

Men det stopper ikke der. Hele verden trenger å høre. Og det er mange som enda ikke har hørt. Mange.

Du er sendt for å nå noen av dem.

 

Simon Berg

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.

Bibelteksten er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse. Les Bibelen på Bibelselskapet | Nettbibelen