Samuel – et forbilde

Samuel – et forbilde

Samuel var til glede for både Gud og mennesker. Kan vi lære noe av ham?

Guttesnakk

En gang i måneden er det Guttesnakk på iTro.

Samuel er en av det Gamle Testamentets helter. Han vokste opp hos en prest og ble en leder, profet og dommer i Israel ca 1050 f.Kr. Han innviet begge de to første kongene for Israel, Saul og David, og var en viktig mann.

Hva var det som gjorde at han fikk sin posisjon, og var godt likt av både Gud og mennesker? (1 Sam 2,26) Kan Samuel lære oss noe viktig om hva det vil si å være en mann?

Fylt av Guds ånd

«Herren var med ham» (1 Sam 3,19). Dette er noe av det viktigste en mann kan trakte etter. Dette var ikke bare noe han selv visste, men andre så det på livet hans (1 Sam 3,20).

Vi som er kristne i dag kan ha Guds ånd med oss. Den ble gitt deg i dåpen da du ble døpt, men Ånden må likevel få rom i livet ditt. Mange gir Gud bare en liten del av livet sitt, f.eks. søndag fra kl 11-12, og lever deretter som om Gud ikke finnes resten av uka. Lar du i stedet Gud prege dine tanker, ord og handlinger gir du Gud plass – og ligner litt på slik Samuel levde.

Rettferdig og hel

I 1 Sam 8 leser vi om Samuels sønner, og de gikk dessverre ikke i sin fars fotspor, «de søkte bare egen vinning og tok imot gaver og bøyde retten» (v.3). Av dette skjønner vi at de var en kontrast til sin far. Samuel var redelig, han var rettferdig og lot seg ikke bestikke.

Det er så enkelt å bare tenke på oss selv og vår egen bekvemmelighet, men det er ikke Guds ideal.

Vi som er kristne menn må strekke oss etter å være rettferdige, og søke det som er til det beste for andre mennesker. Det er så enkelt å bare tenke på oss selv og vår egen bekvemmelighet, men det er ikke Guds ideal. Menn kalles til å bruke sin styrke til å verne om rettferdigheten.

Eksempler på dette er å være en mann som folk kan stole på. En som er lik i alle situasjoner. En som søker andre menneskers, og samfunnets beste. En som verner om Guds ord, og søker å la dette prege sitt liv og sine fellesskap.

Unsplash

Guttesnakk

En gang i måneden er det Guttesnakk på iTro.