Superhelter uten kappe og maske

Superhelter uten kappe og maske

Hebreerne 11 forteller om noen troshelter. Helter, fordi de levde i tro, fordi de stolte på Gud, fordi de holdt ut tross motstand.

Tema

Tema på iTro i februar er «Helter»

Dette er Del 1 av 2 om trosheltene i Hebreerne 11.

Vi har alle noen forbilder. Noen er vi bevisste på at vi har, andre er mer ubevisst, men de er likevel forbilder. Det kan f.eks. være familie, venner eller lærere. I Hebreerne 11 kan vi lese om de store trosheltene. Troshelter som trekkes frem som gode forbilder, noen som vi kan og bør lære noe av.

De er helter fordi de levde i tro

Disse trosheltene regnes ikke som helter fordi de fløy rundt med kappe, eller fordi de ble lysegrønne og kjempesterke når de ble sinte. De er helter fordi de levde i tro. “Tro er et pant på det vi håper, et bevis for det vi ikke ser. For i tro fikk de gamle godt vitnesbyrd.” (Hebr 11:1-2)

Du har sikkert hørt noen av navnene før: Abel, Enok, Noah, Abraham, Sara, Isak, Jakob, Josef, Moses og hans foreldre, Rahab, osv. Det er mange flere å nevne også, men “Tiden strekker ikke til hvis jeg skal fortelle om Gideon, Barak, Samson og Jefta, om David, Samuel og profetene.” (Hebr 11:32)

“De var mennesker, og de hadde gode og dårlige dager som oss alle.”

Det er jo ganske store ting disse folkene har vært med på. Noah bygde en stor ark, Moses ledet ca én million slaver ut av Egypt og David overlevde en natt i løvehulen. Men selv om alt dette ble utført i tro, og de fikk heltestatus, så var ikke livet en dans på roser for dem. De var mennesker, og de hadde gode og dårlige dager som oss alle. Troen innebar også lidelse og forfølgelse.

Fikk oppleve mye, men ikke det største av alt

Troen var et pant på det de håpte, det var et bevis for noe de ikke så. De måtte stole på de løftene Gud hadde gitt dem, uten at de selv fikk oppleve at det største av dem alle ble oppfylt. “Alle disse fikk godt vitnesbyrd for sin tro, men de oppnådde ikke å få det som var lovet. Gud så for seg noe som er bedre for oss: at de ikke skulle nå fram til fullendelsen uten oss.” (Hebr 11:39-40)

Disse trosheltene fikk oppleve mye, men de fikk ikke oppleve at Jesus kom. De fikk ikke oppleve løftet om Messias, Guds store frelsesplan. Det privilegiet har vi fått. Vi lever i en annen tid, hvor Gud har oppfylt dette løftet som alle disse trosheltene ventet på.

Vi tar ikke en kaffekopp med Jesus

Likevel ser vi ikke skriften på veggen, vi tar ikke en kaffekopp med Jesus. Troen er også for oss et pant på det vi håper, et bevis for det vi ikke ser. Derfor kan vi også lære noe av disse trosheltene. “Derfor, når vi har en så stor sky av vitner omkring oss, så la oss legge av alt som tynger, og synden som så lett fanger oss inn, og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss, med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus.” (Hebr 12:1-2)

Trosheltene viser oss at løftene holder, at Gud er trofast, og at det lønner seg å holde ut, selv i motgang. I utholdenhet skal vi fullføre løpet, og hele tiden ha blikket festet på Jesus.

Tema

Tema på iTro i februar er «Helter»

Dette er Del 1 av 2 om trosheltene i Hebreerne 11.