Ungdom i Misjonssambandet opplever sexpress

Ungdom i Misjonssambandet opplever sexpress

En fersk undersøkelse ved Misjonssambandets bibelskoler viser at over halvparten av elevene har opplevd sexpress. Det aller meste skjer utenfor kristne miljøer.

Undersøkelse om seksuell trakassering

Utsyn har gjennomført en digital undersøkelse om seksualitet ved flere kull på Misjonssambandets bibelskoler. Hele undersøkelsen er grundig presentert i siste nummer av Utsyn.

I løpet av en betydelig tidsperiode har Utsyn gjennomført en digital undersøkelse om seksualitet ved flere kull på Misjonssambandets bibelskoler. Hele undersøkelsen er grundig presentert i siste nummer av Utsyn.

Totalt har 152 deltakere – helt anonymt – respondert på undersøkelsen. De aller fleste har vært 19 eller 20 år og litt over halvparten har også gått på en av Misjonssambandets videregående skoler.

Undersøkelsen spurte ikke om kjønn til elevene, men bibelskolekullene de to skoleårene som undersøkelsen ble gjennomført hadde et lite flertall kvinner.

Utfordrende å være ungdom

På spørsmålet om ungdommene har «opplevd en forventing om å ha sex», altså «sexpress», svarer nesten ni prosent at de har opplevd dette i kristne miljøer, mens hele 51 prosent har opplevd det utenfor kristne miljøer. Bakgrunnstallene viser at de som ikke har gått på en av Misjonssambandets videregående skoler har vært mest utsatt for sexpress.

– Disse tallene viser at internatene, i all hovedsak, oppleves som trygge for ungdommene våre. Det er jeg veldig glad for, sier sjelesørger Grete Yksnøy Martinsen.

Hun føyer til at tallene også viser at det er utfordrende å være ungdom i vår sexfikserte kultur.

– Mange mener at det er en selvfølge at kjærester har sex, også de som er svært unge. Jeg er forundret over at så få eksperter, helsesykepleiere og sexologer våger å si at det faktisk ikke er bra å ha sex med mange ulike personer fra man er 14-15 år gammel, sier Yksnøy Martinsen.

Grenser og gode valg

Som sjelesørger har Yksnøy Martinsen mange samtaler med ungdom. Hun har også besøkt en del skoler og gjennomført et kurs om «gode grenser og seksualitet».

– Jeg mener at en klassisk kristen samlivsetikk, der vi tar til orde for at seksuelt samliv hører til i ekteskapet, gir ungdom en hjelp til å ta gode valg. Samtidig tar vi på alvor at noen elever ikke deler vårt ståsted, og jeg tror vi har noe viktig å si også til disse om viktigheten av å respektere andres grenser, sier Yksnøy Martinsen.

En utfordring også på skolene

I Utsyns undersøkelse blir ungdommene også spurt om de har opplevd noen form for seksuell trakassering på internatskolene. Da svarer litt over syv prosent ja. Omtrent halvparten av disse har opplevd verbal trakassering, men de andre også kan fortelle om fysiske hendelser.

– Egentlig er jeg positivt overrasket over tallene. Samtidig må vi selvsagt ta alle tilfeller på stort alvor. Mitt klare inntrykk er at skolene jobber systematisk med tematikken og på ulikt vis belyser utfordringer som kan oppstå når ungdom lever tett på hverandre, sier Grete Yksnøy Martinsen.

Viktig å ta det man opplever på alvor

Utsyns undersøkelse avdekker ikke mulige konsekvenser av episoder med seksuell trakassering. Men Grete Yksnøy Martinsen er opptatt av at det kan skape mye utrygghet.

– De det gjelder trenger ofte å snakke om det som skjedde. Å oppleve overgrep, å få grensene tråkket over, ødelegger selvbildet og tryggheten. Det oppstår ofte en følelse av skam, og mange spørsmål om man burde gjort noe annerledes. Da blir det viktig å få hjelp til å plassere ansvaret hos den som har opptrådt krenkende, sier Yksnøy Martinsen.

Den erfarne sjelesørgeren opplever at mange ungdommer i vår kultur synes det er vanskelig å vite om de er blitt utsatt for overgrep eller om en hendelse er innenfor det de tror «man må regne med».

– Jeg har møtt kvinner i 20-årene som kan ha prøvd å avfeie noe de opplevde som tenåringer, men som i større og større grad innser at de virkelig ble berørt av det som skjedde. For noen kan det ta noe tid før alvoret ved en hendelse eller episode siger inn.

Flest opplevelser i ikke-kristne sammenhenger

Utsyn undersøkelse viser videre at over 11 prosent av respondentene har opplevd seksuell trakassering i ikke-kristne sammenhenger. Bakgrunnstallene viser også at de aller fleste av disse ikke har gått på en av Misjonssambandets videregående skoler. Det tyder på at trakassering i større grad rammer de som velger ordinære videregående sammenlignet med de som bor på et av Misjonssambandets internater.

– Det viser nok at internatene skaper en trygg situasjon for de aller fleste. Samtidig er det viktig å ta på alvor at grenseoverskridende adferd kan skje. Derfor må vi snakke om dette temaet og gjøre det vi kan for å forebygge, sier Yksnøy Martinsen. Hun er også intervjuet i hovedsaken i siste nummer av Utsyn blant annet om undervisningsopplegget om seksualitet og grenser som er utviklet til bruk på Misjonssambandets internatskoler.


UTDRAG FRA UNDERSØKELSEN

Har du opplevd en forventning om å ha sex (sexpress)?

  1. Ja, i kristne miljøer: 8,55%
  2. Ja, utenfor kristne miljøer: 51,32%
  3. Nei, 34,21%
  4. Usikker: 5,92%

Har du opplevd noen form for seksuell trakassering på kristen internatskole?

  1. Ja: 7,24%
  2. Nei: 80,26%
  3. Nei, men i andre kristne sammenhenger: 1,32%
  4. Nei, men i andre ikke-kristne sammenhenger: 11,18%

 

Denne saken ble først publisert på nlm.no. Gjengitt med tillatelse. 

Lightstock

Undersøkelse om seksuell trakassering

Utsyn har gjennomført en digital undersøkelse om seksualitet ved flere kull på Misjonssambandets bibelskoler. Hele undersøkelsen er grundig presentert i siste nummer av Utsyn.