Litt om Sankt Nikolas

Litt om Sankt Nikolas

Det finnes mange legender om han og om hva han gjorde, men hva vet vi egentlig?

Her kommer litt av det vi tror vi vet. Det er nemlig veldig vanskelig å vite hva som er sant og ikke, fordi historier Sankt Nikolas ofte blandes sammen med andre helgener med samme navn.

Visste du at…
… Sankt Nikolas døde 6.desember (så i går var det ‘St. Nicholas Day’)? Men man vet ikke hvilket år, bare at var en gang mellom 345 og 351.
… Han kom fra det som i dag er Tyrkia?
… Han arvet en formue da foreldrene døde?
… Han gav mye av den bort til de fattige, og at han gjorde det i hemmelighet slik at han ikke skulle roses for det?
… Han ble biskop i år 300, bare 16-20 år gammel (man vet heller ikke helt når han ble født)?
… Han ble fengslet og mishandlet fordi han var kristen?
… Han er en av de mest populære helgenene i den katolske kirken?
… Over 2000 kirker i Europa er viet til han?

Legendene om Sankt  Nikolas handler oftest om at han gav gaver til fattige uten å gi seg til kjenne, og historiene har nesten alltid «happy ending».
Da de kristne ‘adopterte’ julenissetradisjonen knyttet de det opp mot Sankt Nikolas. Fra han stammer gavetradisjonen, og kanskje også det hvite skjegget?

Som i engelsktalende land der julenissen kalles Santa Claus, er det tydelig at navnet på julenissen stammer fra Sankt Nikolas også i Nederland. Der kalles han Sinterklaas. Og hvor bor Sinterklaas? Jo, han bor i Spania, han.

Dette er del 1 av en miniserie vi har i desember. Denne ganger er det Sankt Nikolas vi ser nærmere på. Neste gang, om to uker skal det handle om ‘de tre vise menn’.

Ill.foto:  Brian Sawyer på flickr

________________________________