Dåpen

Dåpen

Samtaler om dåpen kan være forvirrende – kanskje fordi vi ofte starter med spørsmålet om småbarn og dåp. Før vi diskuterer det emnet, bør vi finne svar på tre andre spørsmål.

Gloser

Når vi leser Bibelen og hører kristne snakke sammen kan det noen ganger dukke opp ord som er vanskelige å forstå. Gloser-spalten på iTro er til for at vi skal forstå enda litt mer av det vi leser og hører.

Egil Sjaastad er ansatt som førstelektor påFjellhaug Internasjonale Høgskolei Oslo, som også driver bloggen «På sporet av sannhet«.

Dagens glose: Dåpen

1. Hva sier Bibelen om vår syndige natur?
2. Hva er dåpen?
3. Hva er tro?

1. Vår syndige natur. Vi er skapt i Guds bilde. Men etter syndefallet er vi samtidig fortapte syndere. Fra fødselen tilhører vi “Adams slekt”, og denne “slekten” ligger under for synden og døden (Rom 5:12-19). Synden har skapt den dype konflikten med Gud. “Vi var av naturen vredens barn” (Ef 2.3). Derfor sa Jesus: “Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike” (Joh 3:3-6). Det må altså skje noe med oss. Vi må få del i noe vi ikke har i oss selv. Vi er ikke frelst i utgangspunktet.

Når vi lever i lyset og tror på Jesus, eier vi tilgivelse for alle syndene våre

2. Hva er dåpen? Like før den første kristne dåpshandlingen sa Peter: «Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få Den hellige ånds gave” (Apg 2:38). Dåpen er altså en “gaveoverrekkelse”. Gud gir gaven (nåden og Ånden) til den enkelte personlig.
Senere skrev Paulus egentlig det samme: “Han frelste oss, ikke på grunn av våre rettferdige gjerninger, men … ved badet som gjenføder og fornyer ved Den hellige ånd” (Tit 3:5-6). Med “badet” siktet han til dåpen. Det er slik Jesus tar oss inn i sin menighet. “For med én Ånd ble vi alle døpt til å være én kropp” (1 Kor 12:13).
Gud trekker ikke tilbake det han gav oss i dåpen. Når vi lever i lyset og tror på Jesus, eier vi tilgivelse for alle syndene våre. Da har vi del i hele den frelsen Gud gav i dåpen (Gal 3:26-27).

Den er den den tomme hånden som tar imot ham

3. Hva er tro? Verken voksne eller barn kan tro av egen kraft. Den frelsende troen er en gave (Ef 2:8-9). Forkynnelsen “bærer med seg” Jesus, og troen er svaret som Ånden skaper i hjertet. Den er den den tomme hånden som tar imot ham. Men også dåpen “bærer med seg” Jesus. Gud kan derfor skape troen også hos små barn – selv om dette ikke skjer på en bevisst måte. Allerede i den første kristentiden døpte de trolig barn (Apg 2:39; 16:31). De sammenlignet også dåpen med jødenes omskjærelse av smågutter (Kol 2:11-12). (Omskjærelse – at forhuden på penis ble skåret av som uttrykk for at de nå tilhørte Guds eget folk.)

Dessverre er ikke alle som engang ble døpt, lenger Guds barn. Noen lever i opposisjon til Guds bud (1 Kor 10:1-11). Noen har falt fra troen av andre grunner. Vår oppgave er å kalle dem tilbake til Jesus.

Ill.foto:  Carnie Lewis på flickr

_____________________________