Er du iTros nye journalist og redaksjonsmedarbeider?

Er du iTros nye journalist og redaksjonsmedarbeider?

iTro leter etter en ny medarbeider til en fast stilling i 10 %. Søknadsfrist 2. oktober.

NLM ung er en nasjonal barne- og ungdomsorganisasjon. Vi eksisterer for at flest mulig barn og unge skal ha mulighet til å høre evangeliet om Jesus, og tilbringe livet og evigheten sammen med ham.

Vi søker nå:

Journalist/redaksjonsmedarbeider iTro.no

Fast stilling 10 %

iTro har behov for en ny idérik og dyktig journalist som kan ta tempen på ungdomskulturen og produsere spennende og aktuelle saker.

Aktuelle arbeidsoppgaver:

  • Planlegging og gjennomføring av journalistiske og redaksjonelle oppgaver
  • Delta i månedlige redaksjonsmøter for iTro

Du bør ha:

  • Ha god skriftlig formidlingsevne, være opptatt av god journalistikk og å nå ut til flest mulig lesere på en relevant måte både på iTro.no og sosiale medier
  • Ha relevant erfaring fra arbeidslivet eller som frivillig i kristent ungdomsarbeid
  • Ha god kjennskap til Bibelen, den kristne tro og ungdomskultur
  • Kunne tenke kreativt og finne gode ideer og vinklinger
  • Kunne arbeide både i team og selvstendig
  • Gjerne ha erfaring som nettjournalist/journalist, beherske digitale fortellerteknikker og video-/bilderedigering og være nysgjerrig på journalistiske metoder og analyse av leserrespons.

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med NLM sitt formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”.

Vi kan tilby:

  • En fleksibel jobb med meningsfulle oppgaver i et godt faglig, sosialt og åndelig arbeidsmiljø
  • Lønn og arbeidsvilkår i samsvar med NLMs lønnsregulativ

Arbeidssted: NLM ung, Sinsenveien 25, Oslo / hjemmekontor

For spørsmål eller informasjon kontakt redaktør i iTro Aase Victoria Wangen: awangen@nlm.no / +47 911 68 178  

Søknad, CV og referanser sendes per e-post til administrasjonsleder NLM ung klilleaasen@nlm.no

Søknadsfrist: 2.10.2020

Tiltredelse: Desember 2020/ Januar 2021