Vi vil aldri klare å kontrollere omstendighetene våre. Gud er der likevel sammen med oss i alt.

Vi vil aldri klare å kontrollere omstendighetene våre. Gud er der likevel sammen med oss i alt.

Alt har sin tid. Til slutt, i Guds tid, vil Han gjøre alt vakkert.

Tema

Tema på iTro i mars er «Rytmer».

«Alt har sin tid,» sier vi ofte til hverandre. Teksten sitatet kommer fra er kjent også utenfor kirken, og mange bruker utdrag fra boka Forkynneren i Bibelen som visdomsord. For oss kristne er Bibelen mer enn visdomsord. Mer enn en selvhjelpsbok eller oppskriften for et godt liv.

I Forkynneren kan vi absolutt finne visdom for livet, men vi finner også mer. Alle bøkene i Bibelen forteller oss, hver på sin måte, litt mer om hvem Gud er, og hvem vi er.

Alt har sin tid,
det er en tid for alt
som skjer under himmelen:
          
en tid for å fødes, en tid for å dø,
en tid for å plante, en tid for å rykke opp,

en tid for å drepe, en tid for å lege,
en tid for å rive ned, en tid for å bygge,

en tid for å gråte, en tid for å le,
en tid for å sørge, en tid for å danse,

en tid for å kaste stein, en tid for å samle steiner,
en tid for å ta i favn, en tid for å la favntak være,

en tid for å lete, en tid for å miste,
en tid for å bevare, en tid for å kaste,

en tid for å rive i stykker, en tid for å sy sammen,
en tid for å tie, en tid for å tale,

en tid for å elske, en tid for å hate,
 en tid for krig og en tid for fred.

Forkynneren 3,1-8

Gammeltestamentlig tid vs. mitt liv

Livet er fullt av motsetninger. Akkurat som i teksten fra Forkynneren. Noen av motsetningene i teksten kan virke litt rare og fjerne fra vår livssituasjon. Dersom vi kjenner til historien og skikkene til folket i Israel kan vi lettere overføre det til vårt eget liv og våre egne utfordringer og gleder.

I en urolig tid med mye krig er det ikke rart at krig og fred nevnes.  Men også delen med å kaste stein, eller samle dem sammen kan kobles til krigssituasjoner. Ved fredstid samlet man sammen steinene på markene slik at man kunne dyrke mat, mens dersom man ble invadert kastet man alle steinene man kunne finne ut på markene slik at de ble ubrukelige. Sabotasje, rett og slett.

Delen med å rive i stykker og sy sammen er litt rar. Men – du husker kanskje å ha lest noen ganger om folk som flerret kappene sine?  Det gjorde de for å  vise sin sorg og fortvilelse, helt konkret. Det er en tid for å la fortvilelsen komme ut, men også en tid til å la Gud lege sorgen, litt og litt. Sy kappen sammen igjen.

Noen av disse motsetningene er lette å overføre direkte til våre liv. Noen kan for oss som lever i en ganske fredfull del av verden kanskje lettere overføres til vårt indre liv. I stedet for å rive ned fysiske murer, kan vi kanskje rive ned murer av fordommer mellom oss.

Vakkert

Vers 1-8 handler i stor grad om begivenheter og ting som skjer med oss i livet her på jorden. Men teksten stopper ikke der.

Vi vil aldri klare å kontrollere omstendighetene våre, det skjer ting som vi ikke kan gjøre noe med. (v.9-10)

Gud er der likevel sammen med oss i alt. Noen ganger kan det være vanskelig å forstå hvorfor Gud tar onde ting skje med oss, og det er lov å føle på at dette er kjipt. Men – Gud har en unik evne til å lage mesterverk av gråstein, bruke de kjipe tingene som skjer med oss til noe godt. Kanskje formes vi til mennesker som lettere ser andre, eller vi kan bruke våre erfaringer til å hjelpe.

Alt skapte han vakkert, hver ting til sin tid.
Ja, alle tider har han lagt
i menneskenes hjerte.
Likevel kan ikke mennesket fatte det Gud har gjort
fra begynnelse til slutt.  (v.11)

In it´s time, in Your time – it’s beautiful

Gud gjør alt vakkert! Når alt er skapt vakkert, inkluderer det også deg. Gud vil bygge opp igjen selvbildet ditt dersom det er knust, og la deg se deg selv slik han ser deg – som et mesterverk. 

Trøst i livet og håp for fremtiden

Ofte kan vi vente på at noe spesielt skal skje i livet vårt. Vente på at omstendighetene skal endres. Alt er i Guds hånd – ting vil skje når Gud finner det passende. Ikke nødvendigvis når vi føler det er best for oss. Dette kjenner jeg kan være en trøst. Det er ikke opp til meg å endre på alle omstendigheter.

Det vi ser her i vår verden er bare et mikrosekund av evigheten. Bibelen utfordrer oss gjennom denne teksten til å leve et liv i sterk tro på Gud gjennom tider med prøvelser og smerte. Men også takke Ham i tider med glede.

Evigheten er lagt ned i oss (v.11) og vi lengter etter noe mer. Til slutt, i Guds tid, vil Han gjøre ALT vakkert. Skaperverket vil bli slik det var ment å være i himmelen.

Kristenpop-dronninga selv, Rebecca st. James, har skrevet en fin sang med litt inspirasjon fra denne teksten. Hør denne, og ta innover deg Guds evne til å gjøre alt vakkert.

Bakgrunn for sangen kan du finne her.

Tema

Tema på iTro i mars er «Rytmer».