Ut av komforten

Ut av komforten

Selv om fugler er trygge i bur, så er det utenfor buret de lærer å fly. Slik er det også med oss mennesker.

Tema

Tema på iTro i november er «Trygg».

«Gud, nå trenger jeg virkelig din ledelse,» ba jeg inderlig da jeg bodde på Hawaii som 19-åring og jobbet som dagmamma for to koreanske barn på ett og tre år. Det yngste barnet hadde aldri vært borte fra moren sin før, og jenta på tre år snakket kun koreansk, et språk jeg bare kunne et par fraser på.

«Gud, nå trenger jeg virkelig din ledelse,» ba jeg igjen to år senere. Denne gangen befant jeg meg i et klasserom i Kambodsja med 15 elever i alderen 8-11 år. Min oppgave var å undervise dem i engelsk. Jeg hadde aldri vært lærer alene på denne måten før. Jeg snakket fortsatt kun norsk og engelsk.

I begge disse situasjonene var jeg et godt stykke utenfor komfortsonen min, og nær ved å miste motet. Heldigvis gjorde jeg ikke det, og både oppholdet mitt i USA og i Kambodsja ble perioder i livet mitt som jeg nå ser tilbake på med stor takknemlighet.

I disse periodene lærte jeg utrolig masse om meg selv og om Gud. Få ganger har jeg følt meg så avhengig av Gud som de gangene jeg har valgt å leve utenfor den berømte komfortsonen.

Trygge i bur – skapt for noe annet

Fugler er trygge i bur, men det er ikke stedet de er skapt til å være.

Vi som mennesker er også trygge innenfor vår egen komfortsone, men det er ikke stedet vi er skapt til å være.

Store profeter som Moses og Jona opererte også et stykke utenfor sine komfortsoner da de ble kalt. Det var ikke måte på hvor mange unnskyldninger Moses hadde da Gud, fra den brennende busken, ba ham om å gå til farao (2. Mos 3,11-4,17). Jona var heller ikke særlig høy i hatten da Gud ba ham om å gå til Ninive (Jona 1,1-2,11).

Selv om fugler er trygge i bur, så er det utenfor buret de lærer å fly. Slik er det også med oss mennesker. Hvis du ønsker å vokse (ikke bare som kristen, men også som menneske), er det gjerne utenfor komfortsonen din at dette skjer.

Gud leder oss ut av komfortsonen

Hvor slutter komfortsonen din? Hva er det du er redd for å gjøre? Hva kan komme til å skje om du faktisk gjør akkurat dette?

Det jeg har lært av egne erfaringer og ut ifra det som står i Bibelen, er at når vi beveger oss utenfor komfortsonen, leder Gud veien.

Som det står i 2. Tim 1,7:

For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs; vi fikk Ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom.

Videre i 5. Mos 31,6 står det:

Vær modige og sterke! Vær ikke redde og la dere ikke skremme av dem! For Herren din Gud går selv med deg. Han svikter deg ikke og forlater deg ikke.

Når du trår utenfor komfortsonen din – hopper i det med begge beina – da kan du med trygghet vite at Gud er der. Han har lovet det (Matt. 28,20b), og sannsynligheten for at du får nye opplevelser hvor Han viser sin storhet er stor!

Tema

Tema på iTro i november er «Trygg».