Evangeliet i evangeliseringen

Evangeliet i evangeliseringen

Evangelisering er hovedoppgaven til kristne mennesker. Og Apostlenes gjerninger er den beste læreboka vi har.

Serie

I denne serien tar vi opp ulike sider ved evangelisering. Denne saken har også tidligere vært publisert på iTro, i 2013.

Det finnes hundrevis av bøker om evangelisering. Det arrangeres kurs og konferanser. Mange har latt seg inspirere og fått gode råd om hvordan gå fram.

Det skulle forresten  bare mangle. For dette er hovedoppgaven til kristne mennesker. Vi er kalt til å krysse grenser. Språklige grenser. Etniske grenser. Geografiske grenser. Sosiale grenser. Kulturelle grenser.

Ofte bruker vi begrepet «misjon« om den store grensekryssingen, «evangelisering« om det å vinne mennesker i omgangskrets og nærmiljø. Men evangeliseringen er også misjonens hovedoppgave. Evangelisering, dåp og opplæring.

Den beste boka om evangelisering

Det finnes én bok om evangelisering som overgår alle. Den handler om den aller første kristentiden. I vekkelsestider og i tider med nysatsing på misjon har den vært en kilde til stor inspirasjon. Den går under navnet Apostlenes gjerninger.

Hva er det aller viktigste i den boken? Det viktigste finner vi i de talene som er gjengitt der. Dette er taler som hovedpersonene oftest holdt ‘på sparket’ – i bestemte situasjoner. De viktigste finner du her:

  • Peters tale på pinsedagen (2,14-36)
  • Peter taler i Salomos søylegang (3,9-26)
  • Peter og Johannes for Rådet (4,8-12)
  • Stefanus’ tale for Rådet (7,2-53)
  • Peter taler i Kornelius’ hus (10,34-48)
  • Paulus taler i en synagoge i Antiokia (13,13-49)
  • Paulus taler til folkemengden som vil ofre til ham (14,14-17)
  • Paulus taler i Aten (17,16-34)
  • Paulus’ avskjedstale til de eldste fra Efesos (20,18-35)
  • Paulus taler til kong Agrippa (26,1-23)

Frelsestiden har kommet

Snakk om engasjement! Hovedpersonene griper anledningene og trer fram, ledet og drevet av Guds Ånd. De taler både til jøder og ikke-jøder.

Hva har de på hjertet? De forteller at Gud, som har skapt verden, hadde lovet at det skulle komme en ny tid. En frelsestid. Og nå er denne tiden kommet. Gud har oppfylt det han lovte – gjennom Jesus.

Men døde ikke denne Jesus? Jo. Han måtte dø. Han skulle dø for syndene våre. Men han sto opp igjen. Døden er beseiret. Gjennom de store frelsesgjerningene Jesus utførte i påska, åpnet han døren til Guds rike. På vid vegg. Nå har han bedt oss å rope ut at hver eneste en som vender om og tror på ham, blir tilgitt alle syndene sine og får del i det evige livet. Da blir dommens dag en gledens dag (Apg 10,42-43; 13,38)

Frelsestiden fortsetter

Alle er adressater for dette budskapet. Ingen er utenfor målgruppen. Absolutt ingen. Gud gjør ikke forskjell på folk. I hans øyne er vi alle fortapte syndere (Rom 3,23). Men det er slike han tar imot! Og han gir oss et fast og sikkert håp om evig liv.

Den hellige Ånd som er kommet, vil veilede og styrke alle som tar imot evangeliet. Ved Guds ord vil han knytte oss sammen som Guds eget folk, hjelpe oss å leve etter Guds bud og gjøre kjærlighetsgjerninger. Og frelsestiden, ja, den fortsetter for fullt når Jesus kommer igjen.

Dette er ikke alt som er å si om evangeliet i evangeliseringen. Men det er det viktigste. Les Apostlenes gjerninger og la deg inspirere!

Unsplash

Serie

I denne serien tar vi opp ulike sider ved evangelisering. Denne saken har også tidligere vært publisert på iTro, i 2013.