Når Gud blir middelet for å oppnå målet

Når Gud blir middelet for å oppnå målet

Det du søker trygghet i kan avsløre hva du egentlig tilber.

Tema

Månedens tema på iTro er Himmelvendt.

Selv om jeg har en hodetro på at Gud skal være min trygghet i livet, går jeg fort i fella av å sette min lit til andre ting.

Gode ting kan ødelegge oss

Prestasjoner, relasjoner, helse, suksess, tilhørighet – alt dette er gode ting, men hvis vi gjør dem til absolutter– til hensikten for vår eksistens – vil det ødelegge oss.

Disse tingene kan nemlig svikte, og hvis vi har dem som vår ytterste grunn for å leve, vil livet rase sammen når vi mister det. Vi vil bygge tryggheten vår på ustø grunn som i den kjente liknelsen om han som bygget huset sitt på sand (Matt 7,26-27).

Vi reduserer Gud til ånden i lampen som har som jobb å oppfylle våre ønsker. 

Tingene vil være vårt egentlige mål, mens Gud blir middelet for å oppnå målet. Vi vil søke Gud for kun å be om disse tingene, men uten interesse av Ham som person. Vi reduserer Gud til ånden i lampen som har som jobb å oppfylle våre ønsker.

Hvis vi ikke oppnår målet; helbredelsen, bønnesvaret, eller det gode livet vi ønsket, kan vi stå i fare for å tenke: hvorfor skal jeg være kristen når Gud ikke er til noen nytte for meg?

Det første bud av de ti er «Du skal ikke ha andre guder enn meg». I Bibelen står det mye om avgudsdyrkelse, men som kristne kan vi lett se på det som irrelevant ettersom vi ikke tilber andre religioners guder eller har en gullkalv i stua som vi kneler for.

Dette synet på guder kan imidlertid gjøre oss blind for våre egne avguder. Vi kan lese i Det gamle testamentet at israelittene tilba guder ved siden av Israels Gud. Hvorfor gjorde de det? Fordi de ikke stolte på at Gud ville passe på dem og gi dem det de trengte.

Avguder er det vi stoler på

Hva er din trygghet i livet som du klamrer deg til når ting stormer rundt? For å finne ut det kan du tenke over hva du fullfører setningen med når du møter vanskelige situasjoner:

Jeg har i hvert fall …… .

Er det sosialt nettverk, kjæreste, utdannelse, godt rykte, utseende, penger, aksept blant de rette folka eller følgere og likes på Instagram?

Igjen, ingen av disse tingene er dårlige ting, men de må ikke få bli kjernen vår — vårt egentlige mål.

Så hva kan vi gjøre?

For min del øver jeg meg på når jeg tenker: Jeg har i hvert fall ……., å minne meg på at det ikke skal være min trygghet.

Isteden kan jeg velge å fokusere på det som aldri vil slå feil, og som med trygghet kan sies når alt annet raser:

Jeg har i hvert fall Jesus, og er ønsket, akseptert og elsket av Gud.

Tema

Månedens tema på iTro er Himmelvendt.