Avgudene i våre liv kan være alt mulig – alt som måtte ta Guds plass i hjertene våre

Avgudene i våre liv kan være alt mulig – alt som måtte ta Guds plass i hjertene våre

Jesus lengter etter å ha oss for seg selv, og få rom til å bruke oss og forvandle oss til å bli lik Ham.

Tema

Tema på iTro i desember er «Tilbedelse».

”Du skal ikke ha andre guder enn meg”. Det første av de ti bud handler om avgudsdyrkelse; Gud gjorde det klart for sitt folk at Han skulle være den eneste de tjente.

Israelittene skulle ikke være slik som folkene rundt, som tilba såkalte ”guder” de selv hadde laget med sine egne hender.

Mange av oss hopper lett over versene der det står om avgudsdyrkelse. Versene ble skrevet i en helt annen tid, til et folk som dette var aktuelt for.

Avguder i dag er noe annet enn en kalv i gull

Vi har lett for å tenke at dette gjelder ikke oss; vi tilber ikke avguder slik som folkene gjorde på den tiden. Men det står om avgudsdyrkelse gjennom hele Bibelen, og når vi ser på noen av de andre versene skjønner vi at det handler om andre ting enn bare trefigurer og gullkalver.

Kong David skrev:

«Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte, prøv meg og kjenn mine tanker! Se om jeg følger avguders vei, og led meg inn på evighetens vei!» (Salme 139,23-24)

Han ba Gud om å ”sjekke” hjertet og tankene hans, for å se om han fulgte avguder – han visste altså at han stod i fare for å gjøre dette uten å selv vite om det.

Også i Det nye testamente advares det mot avgudsdyrkelse:

«Mine barn, vokt dere for avgudene!» (1 Joh 5,21)

Eller som det står i engelske New Living Translation: «Dear children, keep away from anything that might take God´s place in your hearts.»

Å leve med Gud som Herre

Gud, som ville være den eneste israelittene tjente den gangen i ørkenen, er akkurat den samme i dag. Han vil ikke dele tronen i hjertene våre med avguder, men ha disipler som helhjertet følger etter Ham og lever med Ham som Herre i livet.

Avgudene i våre liv kan være alt mulig – alt som måtte ta Guds plass i hjertene våre. Men hvordan kan vi vite hvor stor plass Gud vil ha?

Vi bruker mange fine navn på Gud når vi ber og lovsynger Ham. Gud, Herre, Konge og Mester er ord vi kanskje er så vant med å si, at vi glemmer ut alvoret i dem.

”As God is exalted to the right place in our lives, a thousand problems are solved all at once.”

”Hvorfor kaller dere meg ´Herre, Herre!´ og gjør ikke det jeg sier”? spør Jesus i Lukas 6. Gud ønsker ikke en liten del av oppmerksomheten, hengivenheten og tiden vår. Ikke en del av hjertet vårt, men hele.

A. W. Tozer skriver: ”As God is exalted to the right place in our lives, a thousand problems are solved all at once.”

  • Hva er det du innerst inne lengter etter og bryr deg om?
  • Når du får en stund for deg selv, hva er det du aller mest ønsker å fylle tiden med?
  • Er det Gud, eller føles det å søke Ham som en plikt og et ”gjøremål” som må gjøres før du kan gå over til det du egentlig vil?

Vi kan spørre Hjelperen

Vi står, som David gjorde, i fare for å følge etter ting som tar Guds plass i hjertene våre uten at vi er klar over det. Jesus lengter etter å ha oss for seg selv, og få rom til å bruke oss og forvandle oss til å bli lik Ham.

For en lettelse at vi kan gjøre som David, og spørre Gud om disse tingene – Han elsker å svare på bønner som det! Vi har en stor, stor hjelp i dette: vi har Den Hellige Ånd på innsiden, som er vår hjelper og rådgiver. Spør Ham!

Unsplash

Tema

Tema på iTro i desember er «Tilbedelse».