Jesus – først og fremst en bestevenn?

Jesus – først og fremst en bestevenn?

Trofast. Kjærlig. Frelser. Forsoner. Så mye mer enn en bestevenn.

Tema

Tema på iTro.no i august er «Venner».

“Hvilken venn vi har i Jesus” synger vi i en sang. “Jesus er den beste venn av alle” synger vi i en annen. Og Jesus er virkelig den beste venn av alle. Han vil at vi skal komme til ham med hele oss. Og han tar i mot hele oss. Men er Jesus egentlig først og fremst en bestevenn?

For de fleste av oss er venner noe av det viktigste vi har. Med gode venner kan vi være helt ærlige, og dele både de gode og de vonde tingene. Gode venner er glad i oss for den vi er. Vi kan snakke med dem om alt, også om det vi ikke er så stolte av. Vi kan stole på at de fortsatt vil være glad i oss, selv når vi tør å vise frem de sidene av oss som vi skammer oss over.

Slik er det også med Jesus. Og det selv om han kjenner våre innerste hemmeligheter, og vet selv det vi ikke forteller våre nærmeste venner. Selv om han kjenner oss bedre enn vi kjenner oss selv, vil han være vår venn. Han er fortsatt glad i oss. Men det som gjør Jesus til den beste venn av alle, er at han er mer enn bare en bestevenn.

Mer enn en venn

I Bibelen får vi vite hvem Jesus er. Og Bibelen forteller oss at Jesus er mer enn en venn. Han er den som verden ble til ved (Joh 1, 3). Han er Guds Sønn (Joh 3, 16) som er gitt all makt i himmelen og på jorden (Matt 28, 18). Og han er frelseren og forsoneren. Han døde og sto opp igjen for å vinne en evig seier over døden, djevelen og synden for oss (Kol 2, 15).

«Uten at vi fortjente det»

Han tok straffen for våre synder og forsonet oss med Gud (2 Kor 5, 19). Uten at vi fortjente det. “Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere” (Rom 5, 8). Han gav sitt liv for å frelse oss, mens vi ennå var hans fiender (Rom 5, 10). Lenge før vi kalte ham vår venn.

Den største kjærligheten

Til sine disipler sa Jesus: “Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine” (Joh 15, 13). Ingen har større kjærlighet enn Jesus. Og vi er regnet med blant hans venner – de han ga livet sitt for. Han bryr seg om meg, selv om han vet alt. Da blir det plutselig enkelt for meg å forstå hvorfor han er den beste venn av alle. Han som er trofast selv om vi er troløse (2 Tim 2, 13).

Han som aldri svikter eller vender seg fra sine venner, selv om de har sveket ham. Han som har gitt meg det jeg trenger aller mest – frelse fra synd og død, og som i tillegg vil gi meg alle ting med seg (Rom 8, 32).

Jesus, Guds Sønn. Verdens frelser. Og min beste venn.

Tema

Tema på iTro.no i august er «Venner».