Hvordan kan vi vite om det er Guds ord som blir forkynt?

Hvordan kan vi vite om det er Guds ord som blir forkynt?

Hvis vi er i tvil om noe stemmer overens med Guds ord, er det lurt å sjekke det opp.

Tema

Tema på iTro i april er «Fake news».

De aller fleste gangene vi hører en tale vil budskapet være godt og i tråd med Guds ord, men det er ikke en selvfølge. Hvis budskapet ikke stemmer overens med Guds ord skal vi kaste det vekk og ikke ta vare på det. Hvordan kan vi vite om det er Guds ord eller ikke?

Vi er hele mennesker med ånd og intellekt, og vi må bruke begge i møte med forkynnelse av Guds ord.

Ånden vår

Vi har i utgangspunktet en tillit til Gud og mennesker, og det er bra. Møt mennesker med et åpent sinn og uten fordommer: “Hva har Gud lagt på hjertet til dette mennesket?”

Guds sanne ord ærer alltid Gud.

Noen ganger kjenner vi likevel i vår ånd at det er noe som ikke stemmer. Da kan et godt kontrollspørsmål være om det som blir sagt gir ære til Gud eller til mennesker. Guds sanne ord ærer alltid Gud.

Intellektet vårt

I møte med forkynnelse er det lurt å vurdere det du hører. Virker dette troverdig? Stemmer dette overens med Guds ord? Selv om taleren skal ha et budskap fra Bibelen, kan det være noe som ikke er helt riktig.

Men prøv alt og hold fast på det gode. (1.Tess 5,21)

Noen ganger er det lett å vite at noe ikke kommer fra Gud, andre ganger er det vanskelig. Noen ting høres fint ut, men er ikke bibelske sannheter, for eksempel: “Følg hjertet ditt”, “det er en mening med alt” eller “Gud gir deg ikke mer enn du kan takle”.

Hvis vi er i tvil om noe stemmer overens med Guds ord, er det lurt å sjekke det opp. Kanskje du kan spørre personen som sa det hvor han eller hun fikk det fra?

Guds ord

Bibelen er nøkkelen til å vite hva som er sant, om oss og om Gud. Det som gjør det vanskelig, er at vi ikke vet alt som står i Bibelen. Vi kan stole på at Ånden leder oss til sannhet, og samtidig få bruke vår fornuft til å stille spørsmål ved det vi er skeptiske til.

Tips:

  • Høres dette ut som Bibelens Gud?
  • Hvem får æren? Gud eller mennesker?

Tema

Tema på iTro i april er «Fake news».