Har du tatt i mot gaven du har fått fra Gud?

Har du tatt i mot gaven du har fått fra Gud?

Nåde er en gigantisk gave fra Gud, overrakt til deg og meg, fullstendig ufortjent - og GRATIS!

Tema

Temaet på iTro i april er «Nåde».

Nåde – et ord vi så ofte hører om i kristne sammenhenger. Det som er så enkelt, men samtidig så vanskelig å forstå. Hva er egentlig nåde og hvorfor trenger vi det?

Hva betyr det?

Det er mye man kunne sagt om Guds nåde. Efeserne 2,8-10 gir oss et bilde på hva det betyr.

For av nåde er dere frelst, ved tro. (v.8a)

Nåde er grunnen til at vi kan bli frelst, og for å ta del i nåden, må vi tro. Tro på hva? Vi må tro at Jesus døde for synd og stod opp igjen – at vi trenger han som frelser.

En gudegitt gave som du verken kan fortjene eller betale for.

Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. (v.8b)

Nåde er ikke menneskeskapt, men skapt av Gud og gitt som gave til oss. Hvorfor det? Fordi han elsker oss og inderlig ønsker fellesskap med oss.

Nåden er gratis

Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. (v.9-10)

Nåde betyr gratis. En gudegitt gave som du verken kan fortjene eller betale for. Dette er kanskje den vanskeligste delen å skjønne seg på – det er for godt til å være sant.

Men det er sant! Prisen ble betalt da Jesus levde det livet du skulle levd og gikk i døden for deg. (Heb 9,12)

Jobber vi for nåden, er det ikke lenger nåde.

Hvorfor skal vi få noe så stort og fint, helt gratis og attpåtil ufortjent? Det ligger i menneskets natur at vi skal fortjene det vi får, men slik fungerer ikke Guds nåde. Vi skal bare ta i mot.

Nåden er Guds ubetingede kjærlighet til oss.

Billig nåde

Teologen Dietrich Bonhoeffer introduserte oss for det han kalte dyr og billig nåde.

Billig nåde er hvis vi bruker nåden som en hvilepute. «Jeg blir jo tilgitt og frelst uansett, så jeg kan leve som jeg vil». Det er ikke slik Gud ber oss forvalte nåden, Bibelen advarer mot dette (ref. Gal 5,13 og Rom 6,1-2).

Dyr nåde

Mens den billige nåden rettferdiggjør synden, men ikke synderen, så fordømmer dyr nåde synden, mens synderen rettferdiggjøres av nåde.

Dyr nåde betyr ikke at den ikke lenger er gratis for oss, men den krever omvendelse og er dyr siden den kostet Gud fryktelig dyrt – en smertefull død på korset.

for alle har syndet og mangler Guds herlighet. Men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. (Rom 3,23)

Les mer her: Den dyre og billige nåden

Nåde er en gigantisk gave vi fikk da Gud lot seg pine og drepe for meg og deg, la oss derfor ikke misbruke den.

Fortjene nåden?

Hvis man prøver å fortjene nåden, har man ikke skjønt hva nåde er. Ingenting kan gjøres for å fortjene nåden. Jesus var hard mot fariseerne som tilla gjerninger i frelsen. Jobber vi for nåden, er det ikke lenger nåde.

Uten nåden går vi fortapt.

Men like viktig – det er ingenting vi kan gjøre som kan frata oss nåden. Gud vil aldri tilbaketrekke tilbudet samme hvor mange ganger vi synder mot han.

Det er ufattelig at vi små og feilbarlige mennesker har fått denne kjærlige nåden av Gud. En overveldende kjærlighetserklæring vi ikke fortjener.

Hva skal vi med (nå)den?

Absolutt alle mennesker trenger nåden. Vi er alle syndere og kommer til kort i møte med Gud. Uten nåden går vi fortapt. Bibelen taler klart om livets to utganger.

Velger vi derimot å ta i mot denne kostfrie gaven, venter det oss en evighet uten smerte og sorg i harmoni sammen med Gud.

Har du åpnet gaven du har fått fra Gud?

Lightstock

Tema

Temaet på iTro i april er «Nåde».