Guds tålmodighet og Guds utålmodighet

Guds tålmodighet og Guds utålmodighet

3 punkter om Guds tålmodighet og 2 om hans utålmodighet.

Tema

Tema på iTro i juni er «Tålmodig».

Hvorfor drøyer Gud? Hvorfor griper han ikke inn? Og hvorfor har ikke Jesus kommet igjen?

Guds timing kan iblant være vanskelig å forstå. Allerede i Bibelen kan vi se at disse spørsmål blir stilt, så vi er langt fra de første som lurer på dette.

1. Guds tålmodighet – drøyer med å komme igjen

Allerede ganske raskt etter at Jesus hadde blitt tatt opp til himmelen, kan vi lese i Bibelen om folk som stilte spørsmål om hvorfor Jesus fortsatt ikke hadde kommet igjen. Nå, nesten 2000 år seinere, lurer mange fortsatt på det samme.

For Jesus hadde jo lovet å komme igjen. Et vers i 2. Petersbrev kan kanskje gi oss litt hjelp her:

Herren er ikke sen
med å oppfylle sitt løfte,
som noen mener.
Nei, han er tålmodig med dere,
for han vil ikke at noen skal gå fortapt,
men at alle skal nå fram til omvendelse.
(2 Pet 3,9)

Les også: Omvendelse – hva er det? 

Guds tålmodighet handler om at han vil at flere skal få muligheten til å bli kjent med ham, og omvende seg. Det er Guds kjærlighet som gjør at han er tålmodig.

Les også: Gud venter med dommen 

2. Guds tålmodighet – med oss mennesker

Et annet område vi kan oppleve Guds tålmodighet på, er når det gjelder oss selv.

Har du noen gang tenkt at du som kristen hadde regnet med å bli et bedre menneske og en bedre kristen veldig kjapt? At alle dårlige fristelser skulle bli enkle å motstå, at du med glede skulle benytte enhver mulighet til å gjøre godt mot andre, og at du plutselig skulle leve opp til alle de gode idealene du finner i Bibelen?

Mange har nok opplevd skuffelse over at det ikke ble så enkelt. Samtidig kan vi tro at Gud bruker tid på å jobbe med oss.

Please be patient. God is not finished with me yet.

Dette kan vi se eksempler på i Bibelen, både med Moses, disiplene til Jesus og mange andre. Gud var tålmodig, han ga dem tid. De fikk bygget karakter og ble utrustet til de ulike oppgavene han ga dem.

For noen år siden kunne man av og til (kanskje mest i USA) se kristne som gikk rundt med en button der det stod «PBPGINFWMY». Kanskje ikke historiens mest catchy eller selvforklarende budskap, men dette var en forkortelse for “Please be patient. God is not finished with me yet.»

Les også: Bli lik Jesus 

3. Guds tålmodighet – og vår utålmodighet

En ting vi også kan ha med oss når vi er inne på Guds tålmodighet, er et vers vi kan lese i Det gamle testamentet:

For mine tanker er ikke deres tanker,
og deres veier er ikke mine veier,
sier Herren.
Som himmelen er høyt over jorden,
slik er mine veier høyt over deres veier
og mine tanker høyt over deres tanker.
(Jes 55,8-9)

Det at Gud ikke gjør ting i det tempoet eller på det tidspunktet vi tenker er best, kan ha med at Gud ser noen ting vi ikke ser.

Det er kanskje ikke et fullgodt svar på alle spørsmål vi lurer på og ikke forstår rundt konkrete saker eller hendelser der vi opplever at Gud drøyer. Men noen ganger kan det være et perspektiv som er verdt å ha med i tankene når vi lurer på hvorfor Gud ikke gjør som vi vi ville gjort.

1. Guds utålmodighet – som fører til dom

Så finnes det også eksempler der Gud er utålmodig. Vi kan se flere eksempler på Guds dom i Bibelen, for eksempel når Gud griper inn og straffer et folk for urettferdighet og ugudelighet.

Da har ondskapen gått så langt at Gud griper inn. Da sier han at nok er nok, og lar ikke undertrykkerne få holde på mer.

Her virker det som Guds tålmodighet med ondskapen har en grense.

Det har blitt sagt at Guds tålmodighet er dårlig nytt for offeret, men er godt nytt for overgriperen. Og Guds dom er godt nytt for offeret, men dårlig nytt for overgriperen.

Og det vil igjen komme en tid når Gud sier at nok er nok, og det vil holdes dom over menneskenes ondskap og urettferdighet.

Les også: Jesus som dommer 

2. Guds utålmodighet – når noen tar imot ham

I lignelsen om den bortkomne sønn (Lukas 15), møter vi en far som viser oss noe om hvordan Gud er.

Han lengter etter sønnen sin som er borte, og står og speider etter ham. Når han ser sønnen komme, langt borte på veien, løper han ham i møte med åpne armer for å ønske ham velkommen hjem.

Les også: Den bortkomne sønn – lignelsen over alle lignelser

Det er stor glede i himmelen når noen vender om og tar imot Jesus. Da får en ellers tålmodig Gud hastverk med å ta imot den som kommer.

«Se, jeg står for døren og banker.
Om noen hører min røst og åpner døren,
vil jeg gå inn til ham og holde måltid,
jeg med ham og han med meg.»
(Åp 3,21)

 

John Olav Selstø

Tema

Tema på iTro i juni er «Tålmodig».