Gud venter med dommen

Gud venter med dommen

Hvorfor venter Gud? Hvorfor gjør han ikke alt bra akkurat nå?

– Vi tenker at dom er negativt. Men hver gang vi ber Gud gripe inn, enten det gjelder naturkatastrofene på Haiti eller Chile, eller nære tragedier, er det egentlig Guds dom vi ber om uten å tenke over det.

Robert Lilleaasen svarer på et veldig stort spørsmål. Hvorfor gjør Gud som han gjør? Vi kan ikke gjøre oss større enn Gud ved å si at «sånn er det» uansett. Men det er lov å dele tankene sine.

Gud griper inn nå også, men det er midlertidige løsninger

I Matt 13 ,24-30 står det en lignelse som kan hjelpe oss litt. Ugresset i åkeren. Bonden sådde godt korn, men om natten sådde fienden ugress. Bonden får greie på dette, men vil la alt være til innhøstingen. Hvorfor vil ikke bonden ta bort ugresset med en gang?

– Denne lignelsen sier noe om hvorfor Gud venter. Det vonde kan ikke skilles fra det gode uten at vi får noe helt annet. Bibelen kaller det en ny himmel og en ny jord. Gud griper inn nå også, men det er midlertidige løsninger. For eksempel da han vekte opp Lasarus fra de døde, Lasarus lever jo ikke i dag.

Robert forteller om noe Mor Theresa sa en gang. Noe sånt som at vårt opphold på jorden er som en natt på et dårlig hotell. Det er ganske ille akkurat da, men i ettertid er det ikke ser vi det på en annen måte. Det er ikke alltid Guds tålmodighet går på bekostning av at vi har det bra.

Gud vil ha alle med

– Jeg tror Gud veldig gjerne vil gripe inn. Men vi må leve i konsekvensen av at mennesket har falt i synd. Det smerter Gud å ikke gripe inn, men noe gjør det alikevel verdt det.

2 Pet 3,15:Og Herrens tålmod skal dere se som en mulighet til frelse.

1 Tim 2,4:Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sanneheten å kjenne.

– Dette gir oss et nytt perspektiv. Vi skal være utholdende, men det er Gud som egentlig er det. Det er til vårt beste. Gud vil ha alle med. Hadde det ikke vært kjipt for oss om dommen kom i 1980? (Robert er født i 1981, red. anm.) Gud venter. En inngripen er lik en dom. Når han ikke gjør det nå, er det ikke fordi han ikke kan eller vil.

Foto:mikep på flickr.com

Tema

Tema i mars er Utholdenhet.