… slapper av

… slapper av

Du føler deg mislykket som disippel for Jesus.

Uken din ble nok en gang ikke slik du ville. Timene ble for få og de timene som manglet var de timene du skulle ha brukt i tjenesten for Gud. Denne verdens livsbetingelser hjelper ikke en disippel på veien. Ikke visst du lar de prege din hverdag. Du jobber deg nesten i hjel for å bli den beste og kuleste.

Ulikt fra verden har vi fått et nytt liv av Gud ufortjent. En gave som vi ikke har måtte gjort oss fortjent til. Først når vi kommer i kontakt med det gjenfødte sinn, søker vår lyst og glede i Guds ord – kan vi finne hvile. Hvile i Guds løfter!
Gud ser etter dem som venter på ham.

Jes 40,31:
Men de som venter på Herren,
får ny kraft;
de løfter vingene som ørnen,
de løper og blir ikke utmattet,
de går og blir ikke trette.

Troen har tid til å vente på Herrens veier for deg

Smak på Guds ord. Guds ord er kraft! Som en natts søvn. Den åndelige hvilen er å leve i Guds ord. I samfunn med Jesus.
Vil du har overskudd til å møte utfordringene hverdagen bringer?

Matt 6,33:

Søk først Guds rike og hans rettferdighet,
så skal dere få alt det andre i tillegg.

Videre i Matt 11,28 – 30:
Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, og dere skal finne hvile for sjelen. For mitt åk er godt og min byrde lett.

Du må velge å slappe av

Jesus måtte slappe av. Gud måtte slappe av. Det sier litt hvor viktig det er å slappe av når de måtte slappe av!
Gud forteller om sin vei som vil være en hvile for vår sjel (Jer. 6:16)
Vi er kalt til tjeneste for andre mennesker, men denne tjenesten er lite verdt om vi ikke har no energi igjen.
Troen har tid til å vente på Herrens veier for deg. Vantroen har det travelt.

Du må velge å slappe av. Du må velge å være bare sammen med Gud. Tanker og dårlig samvittighet for det ugjorte, kan du legge fra deg.
På denne veien Gud har lagt foran deg renner en kilde. Livets vann. Har du dine røtter hos Gud, vil du være mottakelig for det vann han har å gi og du vil bære frukt.

La andre aktiviteter vike for plassen for det viktigste: Samværet med Herren!

Sal 23,1-3:
Herren er min hyrde,
jeg mangler ingen ting.
Han lar meg ligge i grønne enger;
han fører meg til vann der jeg finner hvile,
og gir meg ny kraft.
Han leder meg på de rette stier
for sitt navns skyld.

Foto:iujaz på flickr.com

En disippel

En disippel er en som følger Jesus. I serien «En disippel…» tar vi opp noen sider ved det Bibelen forteller oss skal kjennetegne en disippel.

Bønn:
Hjelp meg da å hvile trygt og stille. Blott i dine løfter, Herre kjær, Og ei troens rike trøst forspille. Som i livets ord meg lovet er! Amen.