Et oppsiktsvekkende syn på døden

Et oppsiktsvekkende syn på døden

Som kristne kan vi møte døden, i sin menneskelige brutalitet, på en helt unik måte.

Tema

Temaet på iTro i september er «Døden».

I Filipperbrevet sier Paulus noe som enhver kan sette kaffen i halsen av:

«Å leve er for meg Kristus, og å dø er en vinning.» (Fil 1,21)

Hæ? Hvordan kan døden bli vinklet til noe positivt? Det er jo helt absurd. Eller som jeg hørte i en tale en gang:

«Dette må være det mest oppsiktsvekkende et oppegående mennesket har sagt noen gang om døden.».

Aner Paulus hva han snakker om?

Unikt perspektiv

Det er mye vi ikke vet, men noe som er 100 % skkert, er at alle én dag skal dø. Her er vi kristne i en helt unik posisjon. Mens mange ser mørkt på alderdom og at de nærmer seg dagen de skal dø, kan vi møte døden på en helt spesiell måte.

Som Nabeel Quershi (en fremtredende muslim som ble kristen gjennom flere års debatt med en kristen venn) sa om døden:

Death is nothing to be feared. Jesus has conquered it, and we are in him. His resurrection has been the locus of Christian confidence from the inception of the church.

Nabeel døde av kreft, bare 34 år gammel, men han fryktet ikke døden. Det er sterkt å kunne ha et slikt syn på døden, det som er så tragisk rent menneseklig – et helt unikt perspektiv.

Vi kan ha dette perspeltivet siden Jesus tok på seg all verdens synd og overvant døden, for at vi kunne bli levende med ham (Rom 6, 8-11).

Én dag nærmere himmelen

I det siste har det kommet et sitat opp i feeden min hver dag i sosiale medier:

«Christian, we are one day closer to heaven.»

Dette er et kult og oppmuntrende perspektiv å ha med seg som kristen. Samme hvor dårlig dagen måtte være, kan vi tenke at hver dag er vi nærmere et evig fellesskap med Gud.

I denne verden kjemper vi fortsatt mot det onde, men den dagen vi dør og får komme til Jesus, skal alt være godt.

«Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som en gang var, er borte.» (Åp 21,4)

Døden er bekjempet

På korset overvant Jesus døden én gang for alle, for vår skyld (Apg 2,24). Vi trenger ikke frykte døden.

Jesus har ikke bare makt over naturlovene, han er seiersherre over selveste døden! Dette betyr at vi i denne verden «dør» bort fra døden og heller få komme til Guds gode evighet. Døden har ikke lenger makt over Jesus, og hvis vi hører Jesus til, mister også døden sin makt ovenfor oss. Det er stort!

«Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier?» (1 Kor 15,55)

Med Jesus er død en seier for oss – Paulus visste godt hva han pratet om!

Lightstock

Tema

Temaet på iTro i september er «Døden».