Du kan ta et oppgjør med tankene som holder deg nede

Du kan ta et oppgjør med tankene som holder deg nede

Sannheten om deg er at du er elsket. Din skyld er tilgitt. Du er oppreist til et nytt liv i Kristus – uten fordømmelse og uten skam.

Tema

Tema på iTro i april er «sant».

Da jeg var liten, kanskje seks år, fortalte en venninne meg hva en gutt i nabolaget hadde sagt om meg: «Hun har en rar stemme.»

Og nå – veldig mange år senere – husker jeg fortsatt episoden, som om det skjedde i går. Jeg husker hvor vi var da hun sa det, jeg husker bildet av gutten som dukket opp i hodet mitt og jeg husker følelsen av skam som fulgte ordene.

Kanskje var det første gang jeg opplevde at noen fant en side ved meg som de ikke likte, som ikke var bra nok. Jeg vet ikke. Den lille setningen satte i alle fall spor i meg som jeg kom til å bære med meg videre.

Løgntanker

Gjennom oppveksten min var det flere episoder som fikk meg til å ta dette budskapet til hjertet: «Vær stille!»

Det vokste fram i meg en tro på at andre ikke hadde interesse av å høre hva jeg hadde å si, at det var bedre å være stille enn å si noe. At det var noe rart med meg.

Det var ikke før i slutten av tenårene at jeg klarte å gjenkjenne denne tankegangen for hva det var: løgntanker.

Jeg innså at jeg hadde tatt løgnen om meg til hjertet. Og hver gang jeg møtte på noe som kunne bekrefte løgnen, tok jeg imot det og lot det forsterke den.

Avsløre og avvise

Men nå som jeg hadde avslørt løgnen, fikk jeg også mulighet til å avvise den – i Jesu navn.

Jeg valgte å heller holde fast på sannheten om hvem jeg er i Kristus: skapt, elsket, frelst og gjenopprettet av Gud.

Han har gitt meg en unik stemme og jeg er kalt til å bruke den – til ære for Gud og til velsignelse for andre mennesker.

Gi løgnen til Gud

Jeg vet ikke hvilke tanker du har om deg selv. Kanskje er det noen lignende løgner som har sneket seg inn i hjertet ditt over lengre tid.

«Jeg er dum», «jeg er stygg», «jeg er ikke god nok», «ingen elsker meg». Kanskje noen har sagt det til deg direkte. Eller så er det budskapet du har plukket opp gjennom alt som ikke er sagt.

Uansett, så kan du avsløre det for hva det er – løgntanker. Du kan gi dem til Gud og be han vise deg hvem du er i ham.

Sannheten om deg

Sannheten om deg er at du er elsket. Din skyld er tilgitt. Du er oppreist til et nytt liv i Kristus – uten fordømmelse og uten skam.

«Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus.» Rom 8,1

Din sanne identitet finner du i han som har skapt deg og elsket deg fra begynnelsen av:

«For du har skapt mine nyrer, du har vevd meg i mors liv. Jeg takker deg for at jeg er så underfullt laget. Underfulle er dine verk, det vet jeg godt. Knoklene mine var ikke skjult for deg da jeg ble laget på hemmelig vis og vevd dypt i jorden. Dine øyne så meg da jeg var et foster. Alle dager er skrevet opp i din bok, de fikk form før én av dem var kommet. Dine tanker, Gud, er dyrebare for meg, summen av dem er ufattelig!» Sal 139,13-17

 

Tema

Tema på iTro i april er «sant».