Hvem er jeg, at du bryr deg om meg?

Hvem er jeg, at du bryr deg om meg?

Kanskje kan det å grunne over disse ordene gjøre sannheten jeg nå skal dele med deg mye, mye større. For er det egentlig en selvfølge at Gud skulle bry seg om meg?

Tema

Tema på iTro i mars er «Den store fortellingen».

På iTro denne måneden har vi sett nærmere på de store linjene i Bibelen. Men hva med meg oppi det hele? Er jeg med i storyen, og har den store fortellingen i seg selv egentlig noe å si for meg og mitt liv?

Bryr Gud seg om meg?

I Salmene zoomer forfatteren ut et sekund, skuer mot himmelen og spør: Gud – du som er skaper av himmel og jord; hvordan i all verden kan du bry deg om meg?

(Fritt gjengitt fra Sal 8:4-5)

I 2018 er det kanskje lett å tenke at nettopp det er en selvfølge. Mange synes det er en mer absurd tanke at Gud finnes, enn at om han gjør det, så elsker han meg.

Kanskje kan det å grunne over disse ordene gjøre sannheten jeg nå skal dele med deg mye, mye større. For er det egentlig en selvfølge at Gud skulle bry seg om meg?

Ikke en selvfølge – men en evig sannhet

Ikke nødvendigvis en selvfølge, når vi, som salmedikteren, tar oss tid til å grunne over Guds hellighet, storhet og herlighet. Like fullt er det en evig sannhet.

Det finnes mange fortellinger i Bibelen om hvordan Gud møter, og har omsorg for, den enkelte. Jesaja blir vettskremt, men Gud setter mot i ham (Jes 6). Elia er sliten og trøtt, og Gud gir ham mat og hvile (1 Kong 19). Hagar opplevde i en vanskelig situasjon å møte ”en Gud som ser meg” (1 Mos 16:13). Kvinnen Jesus møtte ved brønnen, som alle andre fordømte, får tilgivelse og en ny start (Joh 4).

I tillegg har vi Johannes som refererer til seg selv som ”den disippelen Jesus elsket”. Ikke fordi Jesus bare var glad i Johannes, men fordi Johannes hadde fått møte denne kjærligheten personlig! Han var ikke i tvil på om Jesus var glad i han eller ikke – han fant derimot identiteten sin i denne kjærligheten.

Jubel og fest for hver enkelt som vender om

Jesus selv bruker også mange bilder for å forklare Guds kjærlighet til den enkelte. Slå opp i Lukasevangeliet i kapittel 15 og les noen av dem! På samme måte som det ble fest da den ene av hundre sauer ble funnet igjen, blir det fest i himmelen for hver enkelt som tar i mot de gode nyhetene, vender om og følger Jesus. Da fortsetter den store fortellingen inn i ditt liv, og du får leve i det du i utgangspunktet var skapt til.

Den ufattelige kjærligheten førte Han til korset for din skyld, og den gjør at Han den dag i dag står med åpne armer til akkurat deg.

Men dersom vi, som salmisten, tenker over det, forstår vi at fordi vi er mennesker, og Gud er Gud (les: Alfa og Omega, himmelens og jordens skaper), er det helt enormt at Han virkelig er lidenskapelig opptatt av at akkurat dere to skal ha en nær relasjon.

Den ufattelige kjærligheten førte Gud til korset for din skyld, og den gjør at Han den dag i dag står med åpne armer til akkurat deg. Enten om du er den ene sauen som har gått deg vill og ønsker at Jesus skal komme å bære deg hjem, eller om du er barnet som trenger å høre det på ny. Det er en sannhet vi skal få leve i som Guds barn, akkurat som Johannes gjorde.

StockSnap

Tema

Tema på iTro i mars er «Den store fortellingen».