– Jeg er elsket

– Jeg er elsket

Jeg er ikke kristen bare fordi jeg ville ha Jesus, men fordi Jesus ville ha meg, sier Christoffer.

Dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra det tomme liv dere arvet fra fedrene; det var med Kristi dyrebare blod, blodet av et lam uten feil eller lyte.
1 Pet 1,18-19

– Noe av det viktigste jeg har lært er at jeg ikke er kristen bare fordi jeg ville ha Jesus, men fordi Jesus ville ha meg, sier Christoffer Nævdal, og sitererHøysangen 2,16:Min elskede er min, og jeg er hans.

Gratis for meg, men kosta alt for han

Christoffer er 20 år gammel, og kaller seg selv en verdensborger, fordi han har bodd både i Japan og Norge. Dette året har han flyttet til Nord-Norge, og bruker dagene på Fjellheim Bibelskole i Tromsø. Der opplever Christoffer at Guds ord får virke i han, og han lærer mye.

– Jesus ville kjøpe meg, og vet var ikke billig når jeg skulle bli frelst. Det var gratis for meg, men kosta alt for han. Han betalte ikke med gull eller sølv, men med sitt eget blod. Og det var egentlig han som søkte opp meg. Det er det som er stort. Det er minst like mye hans glede, som det er min. Det gjør det godt å være en kristen. Jeg er elsket, sier Christoffer.

Jeg er en sånn grein som er innpodet på Jesus

På spørsmålet om hva det betyr for han å være kristen, sammenligner Christoffer seg med noe Jesus sier iJohannesevangeliet 15. Jesus omtaler seg selv som Det sanne vintreet, og at vi kristne skal være greiner som er festet til han.

– Jeg er en sånn grein som er innpodet på Jesus, og da vil saften fra treet komme ut i greinene. Selv om jeg har levd som kristen hele livet, er dette det eneste jeg har. Uansett hvordan jeg lever og er, så er det eneste jeg har denne grunnvollen: Jesus gjelder i mitt sted. Det er godt å få leve med en sånn frelser som skal få eie mitt liv, sier Christoffer.

Foto: Håvard Fossli

Mitt vitnesbyrd er spalten hvor ulike mennesker får fortelle om sitt forhold til Jesus, til glede og oppbyggelse for alle oss som leser iTro.

Har du et vitnesbyrd du vil dele med andre? Ta gjerne kontakt påiTro@nlm.no.