Den bortkomne sau

Den bortkomne sau

Gud gjør alt i sin makt for at vi ikke skal fare vill.

Tema

Temaet på iTro i november er «Sau».

Lignelsen om den bortkomne sau lærer oss noen superviktige ting. La oss først lese bibelteksten:

Og når han har funnet den, blir han glad og legger den på skuldrene sine. Jeg sier dere: På samme måte blir det større glede i himmelen over én synder som vender om, enn over nittini rettferdige som ikke trenger omvendelse. (Luk 14 4-7)

Hold deg til flokken

Hvis du ikke allerede har skjønt det, så er altså oss mennesker et bilde på sauene og Jesus på hyrden. Flere ganger i Bibelen blir Jesus omtalt som vår hyrde.

Vi er skapt til å leve i fellesskap med flokken vår, vårt kristne fellesskap.

I denne lignelsen kan det tyde det på at den bortkomne sauen hadde forvillet seg bort fra flokken og hyrden sin. Med andre ord et lett bytte for ulvene. Vi er svake alene og er avhengige av kristne fellesskap.

Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve. (1 Pet 5,8)

Søk styrke, beskyttelse og felleskap hos flokken din.

Fellesskap eller solo?

Å være kristen er ikke et soloprosjekt. Vi er skapt til å leve i fellesskap med flokken vår, vårt kristne fellesskap.

«Men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi fellesskap med hverandre, og blodet fra Jesus, hans Sønn, renser oss for all synd». (1 Joh 1,7)

Roter vi det til står ikke bare Gud klar med åpne armer, han går aktivt ut for å lete etter oss og jubler om vi finner veien hjem.

Forplikt deg til et kristent fellesskap og ta vare på de gode relasjoner med dine kristne søsken. Og ikke minst så må vi holde oss til hyrden, den trygge gode veilederen som kjenner oss og bare ønsker oss vel.

Gud søker oss

Kanskje det viktigste poenget i denne lignelsen; Gud ønsker oss og vil lete etter oss om vi farer vill. Samme hvor mye galt vi gjør eller hvor mange ganger vi snur ryggen til han, så vil han lete etter oss, og gjøre alt i sin makt for at vi skal komme tilbake.

Gud er en personlig hyrde som kjenner oss ut og inn. Til tross for vår udugelighet, gleder Gud seg i fellesskap med oss. Roter vi det til, står ikke bare Gud klar med åpne armer, han går aktivt ut for å lete etter oss og jubler om vi finner veien hjem.

Hvis du er i tvil på om du er på rett side av frelsen, må du ikke se på flokken din, men på hvem du har som hyrde.

Jesus hørte det og sa til dem: «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere.» (Mark 2,17)

I rett flokk?

Så kan vi stille oss spørsmålet; Er jeg i riktig flokk? Hvilket kristent fellesskap er det riktige eller det beste? Det er så mye forskjellig. Det er viktig å være obs på hvilket fellesskap man tilhører, men heldigvis er det ikke dette frelsen vår står på.

Hvis du er i tvil på om du er på rett side av frelsen, er det ikke først og fremst flokken du må se på, men hvem du har som hyrde. Heter hyrden din Jesus, er du milevis innenfor.

En salme av David. Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe. (Sal 23,1)

Lightstock

Tema

Temaet på iTro i november er «Sau».