Kort forklaring til 9 sentrale (og ett ikke så veldig sentralt) bibelvers om sauer

Kort forklaring til 9 sentrale (og ett ikke så veldig sentralt) bibelvers om sauer

Ulver i fåreklær, sauer uten gjetere, Jesus som den gode gjeter og et "slaktet lam" som har beseiret selve døden.

Tema

Tema på iTro i november er «Sau».

Bibelen er full av tekster som handler om sauer og gjetere. Ofte er de brukt som bilder som skal hjelpe oss å forstå noe om Gud, og hans omsorg for oss.

Her er noen av de mest sentrale tekstene, og en kort forklaring som skal vise hvordan disse tekstene peker på hva Jesus har gjort for oss.

1. Profeten Jesaja 53,5-7

Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder.
Straffen lå på ham, vi fikk fred, ved hans sår ble vi helbredet.
Vi gikk oss alle vill som sauer, hver tok sin egen vei.
Men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham.

Han ble mishandlet, han ble plaget,

og han åpnet ikke munnen,
lik et lam som føres bort for å slaktes,
lik en sau som tier når den klippes,
og han åpnet ikke munnen.

Det gamle testamentet (som ble skrevet før Jesus ble født) er full av profetier – utsagn som ble sagt og som pekte frem mot Jesus. Dette er kanskje den mest kjente av dem alle, skrevet rundt 700 år f.Kr.

På samme måte som en sau som slaktes, og ikke gjør motstand, gikk Jesus i døden for oss, for å sone for våre synder. Noe som egentlig skulle skjedd med oss, skjedde i stedet med Jesus, fordi han frivillig kom for å ta det på seg, slik at vi kan slippe.

2. Lukas-evangeliet 15,4-7

Dersom en av dere eier hundre sauer og mister én av dem, lar han ikke da de nittini være igjen ute i ødemarken og leter etter den som er kommet bort, til han finner den? Og når han har funnet den, blir han glad og legger den på skuldrene sine.

Straks han kommer hjem, kaller han sammen venner og naboer og sier til dem: ‘Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen den sauen som var kommet bort.’

Jeg sier dere: På samme måte blir det større glede i himmelen over én synder som vender om, enn over nittini rettferdige som ikke trenger omvendelse.

Dette bildet viser hvordan Gud leter etter oss, at han vil at vi skal ta imot og følge Jesus, og den store gleden som skjer i himmelen når noen blir kristne. Kanskje har vi noe å lære når det kommer til å feire det hver gang noen tar imot Jesus?

3. Profeten Esekiel 34,2 og 11-12

Så sier Herren Gud:
Ve Israels gjetere, som bare gjeter seg selv!
Er det ikke sauene de skal gjete?

Så sier Herren Gud: Se, jeg vil selv lete etter sauene mine og ta meg av dem.
 Som en gjeter tar seg av sauene sine og er med dem den dagen de blir spredt, slik vil jeg ta meg av sauene mine og berge dem fra alle stedene de kom til da de ble spredt, på den mørke og skytunge dagen.

Hele Esekiel 34 handler om dette bildet: Gud har satt noen til å være gjetere over en saueflokk, med ansvar for å holde dem samlet og passe på dem. Men så viser det seg at de bare er opptatt av seg selv, og ikke bryr seg om flokken de er satt til å passe på.

Derfor sier Gud at han selv skal ta seg av folket som en god gjeter, berge dem og føre dem i sikkerhet. Dette bildet går igjen mange steder i Bibelen.

4. Johannes-evangeliet 10,11-15

Jeg er den gode gjeteren. Den gode gjeteren gir livet sitt for sauene.
Men den som er leiekar og ikke gjeter, og som selv ikke eier sauene, han forlater dem og flykter når han ser ulven komme, og ulven kaster seg over dem og sprer flokken. For han er bare leiekar og har ingen omsorg for sauene.
Jeg er den gode gjeteren. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg, slik som Far kjenner meg og jeg kjenner Far. Jeg gir livet mitt for sauene.

Jesus spiller videre på bildet om gjetere og sauer, og viser at Han er den gode gjeteren, i motsetning til gjetere som ser på seg selv som viktigere enn flokken de er satt til å vokte, og som flykter fra flokken sin når faren nærmer seg.

Jesus har derimot så stor omsorg for oss som følger ham, at han er villig til å ofre livet sitt for at vi skal kunne bli reddet fra fare. Noe han demonstrerte på korset.

5. Matteus-evangeliet 12,10-12

De spurte Jesus: «Er det tillatt å helbrede på sabbaten?» For de ville finne noe å anklage ham for.
Men han sa til dem: «Om en av dere har en eneste sau og den faller ned i en grøft på sabbaten, vil han ikke da gripe tak i sauen og dra den opp?
Hvor mye mer verdt er ikke et menneske enn en sau! Altså er det tillatt å gjøre godt på sabbaten.»

Selv om vi mennesker iblant blir sammenlignet med sauer i Bibelen, er det helt klart at Gud ser på oss som mye mer verdt enn dyr.

Og det å gjøre gode ting mot mennesker, vil alltid være godt, og noe Jesus oppfordrer oss til, uansett når og hvor det er.

I forbindelse med denne bibelteksten ser vi for eksempel at Jesus helbredet en mann som hadde en vissen hånd på sabbaten – selv om dette var en hviledag der man egentlig ikke skal gjøre arbeid. Men omsorgen for mennesker er likevel viktigere for Jesus.

6. Matteus-evangeliet 9,35-38

Jesus vandret nå omkring i alle byene og landsbyene. Han underviste i synagogene deres, forkynte evangeliet om riket og helbredet all sykdom og plage. Og da han så folkemengdene, fikk han inderlig medfølelse med dem, for de var forkomne og hjelpeløse, som sauer uten gjeter.

Da sa han til disiplene sine: «Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans.»

Jesus så at et stort problem for folket var at de ikke hadde noen ledere til å passe på dem. I tillegg til at han selv er «den gode gjeter», kommer han her med oppfordring til en bønn om at enda flere må dra ut til mennesker som ennå ikke kjenner ham, for å drive misjon og evangelisering så flere kan komme til tro på ham.

7. Matteus-evangeliet 7,15

Ta dere i vare for de falske profetene! De kommer til dere i saueham, men innvendig er de glupske ulver.

Uttrykket «ulv i fåreklær» kommer herfra. Det handler om noen som gir seg ut for å komme med en kristen lære, men så er det en falsk lære. De sier noe om Jesus eller det kristne livet som ikke stemmer, ting som sier noe annet enn det vi kan lese i Bibelen.

De ser ut som harmløse sauer – som en del av flokken – men det de kommer med er så skadelig at Jesus bruker et sterkt bilde av en ulv som har sneket seg inn i saueflokken og kan angripe den og ødelegge den innenfra. Det advares ofte mot slike falske profeter eller lærere, og det er en oppfordring til oss om å bli kjent med Bibelen og hvem Jesus er, slik at vi kan avsløre falsk lære når vi hører den.

8. Johannes-evangeliet 1,29

Dagen etter ser han Jesus komme gående mot seg, og han sier: «Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd!

Når Døperen Johannes ser Jesus, og vil forklare hvem han er, bruker han bilder fra Det gamle testamentet, som de som hørte på antageligvis slkønte med en gang.

Med bildet av et lam som bærer bort synd, vil de som hørte på hatenkt tilbake til 3. Mosebok 16, og «Den store soningsdagen», der en bukk har fått hele folkets synder lagt over på seg, før den sendes ut i ørkenen for å dø.

De kan nok også ha tenkt på et annet sentralt bibelsted i Det gamle testamentet, da påskelammet som ble slaktet i 2. Mosebok 12.

Begge disse bibeltekstene peker på at Jesus skulle dø for å sone verdens synd, slik at vi kan bli reddet. I 1. Korinterbrev 5,7 står det rett ut: «Vårt påskelam er slaktes, Kristus.»

9. Johannes’ åpenbaring 7,9-10 og 16-17

Deretter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle den, av alle nasjoner og stammer, folk og tungemål. De sto foran tronen og Lammet, kledd i hvite kapper, med palmegreiner i hendene. Og de ropte med høy røst:
Seieren kommer fra vår Gud,
han som sitter på tronen, og fra Lammet.

Dette er de som kommer ut av den store trengsel,
de har vasket sine kapper
og gjort dem hvite i Lammets blod.
Derfor står de for Guds trone
og tjener ham dag og natt i hans tempel,
og han som sitter på tronen,
skal reise sin bolig over dem.
De skal ikke lenger sulte eller tørste,
solen skal ikke falle på dem, og ingen brennende hete.
For Lammet som står midt på tronen, skal være gjeter for dem
og vise dem vei til kilder med livets vann,
og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne.

I Johannes’ åpenbaring får Johannes se et bilde av fremtiden, og får se et bilde av en store folkeskare som består av mennesker fra rundt om i hele verden, som har blitt frelst og som lovpriser Gud og «Lammet», og som ikke skal oppleve noe mer vondt.

I Johannes’ åpenbaring brukes ofte «Lammet» som navn på Jesus, og det er jo noe spesielt at et lam som ble slaktet brukes som bildet på han som omtales som verdenshistoriens store seierherre. Men han hadde overvunnet døden, blitt opphøyet av Gud og er verdig all vår tilbedelse. Slik kan også vi få være med i tilbedelsen av Jesus en dag, sammen med alle andre som har tatt imot ham!

10. Høysangen 6,6

Tennene dine er som nyklipte sauer
som kommer fra vask.
Tvillinger har de alle,
og ingen har mistet et lam.

Kanskje den minst sentrale saueteksten i Bibelen. Men i Høysangen, som er et langt kjærlighetsdikt, kommer denne skildringen av en forelsket mann som skal beskrive hvor vakker hans kjære er.

«Tenner som nyklipte sauer, som kommer fra vask» er kanskje ikke en utbredt sjekkereplikk i dag, men gjorde antagelig susen på tiden det ble skrevet. Men som sagt: alle de ni første sauetekstene er nok mer sentrale…

Jordan / Lightstock

Tema

Tema på iTro i november er «Sau».