– En hyrde passer på sine sauer, beskytter dem og leder dem dit hvor de kan beite

– En hyrde passer på sine sauer, beskytter dem og leder dem dit hvor de kan beite

– Så lenge jeg tror på Jesus og har han som hyrde i mitt liv, kan jeg kjenne på en trygghet om at det er godt nok, skriver Simon (19) om Salme 23.

Andakter av og for tenåringer

Søndagsandaktene på iTro er skrevet av og for tenåringer. Andaktene baserer seg på et av skribentens  favorittbibelvers eller 5 grunner til at de er kristne.

Er du mellom 13-19 år, og kunne tenke deg å skrive en andakt for iTro? Ta gjerne kontakt med oss her.

Salme 23 er en veldig kjent salme som mange har hørt opp gjennom barndommen, allikevel kan vi ofte ta for gitt hva det forteller oss. Salmen av David har flere sterke og viktige budskap som Gud ønsker å formidle til oss gjennom David:

«En salme av David. Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe. Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til vann der jeg finner hvile. Han gir meg nytt liv. Han fører meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke noe ondt. For du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg like foran mine fiender. Du salver mitt hode med olje. Mitt beger renner over. Bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom alle tider.» (Sal 23)

For meg har dette vært en fin salme som jeg har hatt med meg i hverdagen det siste året.

Herren er min hyrde

I salmen har det vært spesielt tre setninger som har vært viktig for meg, som jeg ønsker å gå litt dypere inn på: «Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe».

Så lenge jeg tror på Jesus og har han som hyrde i mitt liv, kan jeg kjenne på en trygghet om at det er godt nok.

En hyrde passer på sine sauer, beskytter dem og leder dem dit hvor de kan beite. Når David skriver «Herren er min hyrde» kan vi tenke oss at vi er forvirrede sauer, vi trenger en gjeter til å beskytte og rettlede oss.

Jeg mangler ingenting

Videre skriver David «jeg mangler ingenting», og for meg har dette hjulpet meg med å sette mine prioriteringer riktig. Jeg trenger ikke å prestere, ha rikdom eller være populær. Så lenge jeg tror på Jesus og har han som hyrde i mitt liv, kan jeg kjenne på en trygghet om at det er godt nok.

Han gir hvile

«Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til vann der jeg finner hvile». Vi lever i et samfunn hvor det er stort fokus på mental helse og i vår generasjon viser statistikken at flere prosent av ungdom sliter med depresjon, angst, og så videre.

Dette er en fin utfordring for oss, vi kan jage etter å ha en like sterk tillit til Gud som David.

Heldigvis har vi en hyrde. En som vi kan komme med alle våre bekymringer og tanker til. Ved dette kan vi hvile i at Gud passer på oss og vi kan finne fred og ligge i grønne enger.

Ha med Gud i frykten

«Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke noe ondt. For du er med meg»

Dette verset viser David sin tillit til Gud, selv når farer og død truer, frykter han ikke noe for Gud er med ham. Dette er en fin utfordring for oss, vi kan jage etter å ha en like sterk tillit til Gud som David.

Når du møter på frykt, ta med deg Gud i situasjonen. Fra egen erfaring har det hjulpet meg veldig, samtidig som jeg har følt på en sterkere personlig relasjon med Gud ved å ta han med meg i bønn og tanker når hverdagslige situasjoner kan være både utfordrende og krevende.

Jeg ønsker å utfordre dere som leser å ha Gud som hyrde, slik som David. Stol på ham og han vil rettlede deg, gi deg fred og hvile, beskyttelse og han vil styrke deg i motgang og frykt.

Lightstock / Håkon Rydland

Andakter av og for tenåringer

Søndagsandaktene på iTro er skrevet av og for tenåringer. Andaktene baserer seg på et av skribentens  favorittbibelvers eller 5 grunner til at de er kristne.

Er du mellom 13-19 år, og kunne tenke deg å skrive en andakt for iTro? Ta gjerne kontakt med oss her.