Tverrkirkeligheten handler om å løfte navnet Jesus sammen

Tverrkirkeligheten handler om å løfte navnet Jesus sammen

Ved å drive tverrkirkelig arbeid kan vi sammen jobbe for å bygge Guds rike stort på jorda, og hjelpe hverandre til å ikke gjøre oss selv store.

Livet

Livet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.

Tverrkirkelig handler om å knytte kirker sammen, om å skape og arrangere på tvers av kirkesamfunn.

Hvorfor tverrkirkelighet?

I dagens samfunn blir det færre kristne, og om kirkene ikke står sammen om å bygge Guds rike på jorda, hvem skal da gjøre det?

Når menigheter går sammen som venner og arrangerer arrangementer sammen, motiverer og heier på hverandre, vil det smitte. Det vil smitte til de andre menighetene og det vil smitte til alle folkene og medlemmene som er en del av disse menighetene.

Ved å drive tverrkirkelig arbeid kan vi sammen jobbe for å bygge Guds rike stort på jorda, og hjelpe hverandre til å ikke gjøre oss selv store.

Løfte blikket og rive murer

Menigheter i Norge i dag har mye på timeplanen, og ofte er uka så godt som full av aktiviteter for folk i alle aldre. Man er opptatt av at medlemmene skal trives, og man er opptatt av å få til det man driver med.

Jeg formaner dere, søsken, ved vår Herre Jesu Kristi navn, at dere må være enige. La det ikke være splittelse blant dere, men stå sammen i syn og tanke. (1.Kor 1,10)

En fare ved en del av vår tids menighetsarbeid, er det faktumet at man blir for opptatt av seg og sin menighet at man glemmer litt den verdensvide kirke som vi er en del av.

Det er viktigere å fylle kalenderen, oppnå godt oppmøte og føle at man mestrer det man gjør enn å løfte blikket, se til sine med-menigheter (usikker på om det ordet står i ordboka, hvis nei; her kom et nytt nyttig ord knyttet til tverrkirkelighet;)) og gå i samarbeid om å legge til rette for å lede mennesker til Jesus.

Bygge alt arbeidet på en grunnmur som holder

Det å skape samarbeid og fellesskap mellom menigheter kan være vanskelig, nettopp fordi man har ulike måter å gjøre ting på og litt ulik teologi.

Men da la oss se på hvorfor vi driver menighet; et ønske om å vise flere hvem Jesus er og motivere til et liv i etterfølgelse. Dette gir utgangspunkt for et grunnlag alle burde ha til felles.

Alene kan en menighet gjøre lite, tenk så mye menighetene kan gjøre sammen!

Jesus som er hjørnesteinen må også få rollen som hjørnestein i menigheten slik at menigheten kan bygges oppå det. Når vi lar Jesus være hjørnesteinen og ser på hva som er det felles målet i alle menigheter, så burde tverrkirkelig arbeid være mulig;

Jesus døde på KORSET, vi har fått EVIG liv og dette må ut til VERDEN!

Ta vare på dere selv og på hele den flokken som Den hellige ånd har satt dere til å være tilsynsmenn for! Vær hyrder for Guds menighet, som han vant ved sitt eget blod. (Apg 20,28)

Vennskap som varer

Det finnes flere organsisasjoner i Norge som jobber tverrkirkelig med å bryte ned murene mellom menighetene og heller bygge opp fellesskapet og vennskapet dem imellom. Alene kan én menighet gjøre lite, tenk så mye menighetene kan gjøre sammen!

Så la oss strebe etter det som tjener til fred og til å bygge opp fellesskapet. (Rom 14,19)

Canvas

Livet

Livet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.