Vi er ikke lenger sauer uten gjeter

Vi er ikke lenger sauer uten gjeter

Jesus har omsorg for oss og vil lede oss gjennom livet.

Tema

Temaet på iTro i november er «Sau».

Hver gang jeg går hjem fra kirken lørdag kveld, blir jeg minnet på et bibelvers:

Da Jesus gikk i land, fikk han se en mengde mennesker. Han fikk inderlig medfølelse med dem, for de var som sauer uten gjeter. Og han ga seg til å undervise dem om mange ting.» (Markus 6,34)

Jeg må gjennom Bergen sentrum for å komme meg hjem, og byen er fylt opp av mennesker som har brukt kvelden på noe ganske annet enn en gudstjeneste.

Mens de går fra bar til bar, går jeg fra ett hjem til et annet.

Mot strømmen

Sjelden blir det mer tydelig hva det betyr å være motstrøms – å gå mot strømmen. Det er som om alle går i motsatt retning enn jeg.

Det slår meg at det virker så tomt, det livet de lever. Å komme seg gjennom uka med studier eller jobb, for å kunne feste hele helgen. Kanskje tenker de at det er det beste livet har å by på, men han som er veien, sannheten og nettopp livet, han sier dette:

Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. (Johannes 14,27)

Jesus har en bedre vei for oss, og den slutter ikke idet vårt hjerte slår for siste gang. Veien ble åpnet da hjertet hans slo for siste gang.

Jesus oppfylte løftene

Det var ikke Jesus som introduserte dette bildet med en gjeter og sauer. I Esekiel 34 males det et bilde av Israelsfolket som sauer, og om lederne som bare gjeter seg selv, ikke sauene.

Sauene ble spredt, de hadde ingen gjeter. (Esekiel 34,5)

Men Gud vil redde flokken sin, for de betyr noe for ham.

Jeg vil sette én gjeter over dem, og han skal gjete dem (Esekiel 34,23)

Denne gjeteren er Jesus; han er oppfyllelsen av dette verset. Han vil lede oss gjennom livet, i oppturer og nedturer, i medgang og motgang. Den gode hyrden kjenner oss fullt ut, og vet hva vi trenger bedre enn vi vet selv.

Beskyttelse

Ingen kan rive oss ut av hans hånd, så lenge vi holder oss til ham. For han beskytter oss mot alle angrep som skulle komme. Mens andre gjetere hadde flyktet og rømt i møte med fare, blir han værende.

Den gode gjeteren gir livet sitt for sauene. (Johannes 10,11)

Alt dette gjør han for å hente oss hjem til Far.

The Visual Folk

Tema

Temaet på iTro i november er «Sau».