Meningen med livet

Meningen med livet

Når vi blir kjent med Jesus, kommer spørsmålet om meningen med livet i et nytt lys.

Livet

Livet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.

Denne artikkelen har også tidligere vært publisert på iTro, i 2015.

Noen spørsmål er så grunnleggende og store at det burde vært uutholdelig for oss å leve uten å ha fått svar på dem.

Samtidig er det merkelig nok slik at disse spørsmålene kan virke så overveldende at vi heller velger å skyve dem fra oss. Et godt eksempel på dette er spørsmålet om meningen med livet.

Det interessante med dette spørsmålet er at uansett om vi klarer å svare på det med ord eller ikke, så har vi egentlig allerede svart på det med livene vi lever. Det som i realiteten er viktigst for oss – det vi bruker mest tid og krefter på – må vel egentlig være det som for oss er meningen med livet!

Gode relasjoner

For mange moderne mennesker betyr dette at meningen med livet er å ha det bra – å være sunn, å tjene gode penger og kanskje ha et velfungerende sexliv. Ikke minst for mange unge mennesker handler det om å være verdsatt eller populær, og marerittet er å bli utstøtt eller å ikke være god nok.

Et bibelsk svar på spørsmålet om hva som er meningen med livet tror jeg kan sies med ordene «gode relasjoner». Gjennom syndefallet har alle mennesker havnet i en posisjon der vi på ulike måter er preget av skadde relasjoner.

Først og fremst har relasjonen til Gud blitt brutt. Men også relasjonen til oss selv og våre medmennesker har blitt ødelagt. Det samme kan sies om relasjonen vår til resten av skaperverket. Meningen med livet kan med bakgrunn i dette sies å være å gjenopprette disse relasjonene.

En ny mening med livet

Som kristen er jeg overbevist om at det kun er én måte å oppheve syndefallets konsekvenser. Det er å fullt ut åpne seg for Jesus Kristus og hans liv. Det er derfor vi ønsker at mennesker kan få lære Jesus å kjenne, komme til tro på ham og følge ham.

Men det spesielle er at når vi blir berørt av Jesus og hans liv på en dypere måte, sa kommer også spørsmålet om meningen med livet i et nytt lys. I stedet for å handle om oss selv begynner nemlig livene våre å handle mer og mer om Gud. Vårt viktigste spørsmål er ikke lenger hvordan vi kan gjøre våre egne liv bedre, men hvordan vi kan bidra til at Jesus kan bli stor i våre liv.

Den høyeste meningen med livet, skulle man derfor kunne si, er å forherlige Gud. At vi selv kan få bidra til at den Gud som har skapt oss blir opphøyet og æret for den han faktisk er. Når vi lever slik kommer også våre liv til å bli fylt med den nye gleden som bare Herren selv kan gi.

Lightstock

Livet

Livet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.

Denne artikkelen har også tidligere vært publisert på iTro, i 2015.