4 grunner til at kristne er mer opptatt av klima

4 grunner til at kristne er mer opptatt av klima

Jeg tror det finnes mange gode grunner til å være opptatt av klimasaken, og flere av dem kan linkes direkte til Bibelen. 

Tema

Tema på iTro i juni er «Global».

I 2020 publiserte avisen Dagen en undersøkelse blant aktive kristne. Den viste at mange kristne er mer bekymret for klimaendringene enn befolkningen ellers i landet. 10,1 % av nordmenn er veldig bekymret for klimaendringene, blant kirkegjengere er tallet det dobbelte på hele 22% (det var en del variasjon mellom kirkesamfunnene).

Hvorfor er vi kristne mer bekymret for dette enn befolkningen ellers? Jeg tror det finnes mange gode grunner til å være opptatt av klimasaken, og flere av dem kan linkes direkte til Bibelen. 

1   Skaperverkets skjønnhet

Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var svært godt! 1. Mos 1, 31

Vi ble skapt inn i en fantastisk verden. Overmåte godt kalte Gud det. Gud er skjønnhet, og i skaperverket kan vi se glimt av denne skjønnheten. Vi kan undres over, og forstå mer av Guds storhet og hellighet når vi tar skaperverket innover oss. Gud, som er opphavet til all kreativitet og estetikk. 

Vi kaller det hærverk når noen ødelegger eller søler til kunst eller bygninger. På samme måte er det hærverk av Guds kunst og skaperverk når vi ødelegger og forsøpler. Søppeløyer i havet, kebabrester i parkene – har vi respekt for kunstneren og forstår kunstens verdi, vil vi ønske å la være å ødelegge den. 

2   Forvalteransvaret

Så tok Herren Gud mennesket og satte det i Edens hage til å dyrke og passe den. 1. Mos 2, 15

Gud gav oss oppdraget med å forvalte denne fantastiske planeten.   Ta vare på den, og bruke den til å skaffe oss det vi trenger for å leve et godt liv. 

En av de beste grunnene til å være opptatt av klimendringene er at Gud rett og slett har bedt oss om å passe på kloden. Vi som skulle ta vare på mangfoldet i dyre- og fugleliv, dyrke, foredle naturens ressurser på en bærekraftig måte – har utnyttet skaperverket slik at jorden har blitt ubeboelig for flere av de artene vi skulle ta vare på.

3   Disse mine minste

For jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat; jeg var tørst, og dere ga meg ikke drikke; jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg; jeg var naken, og dere kledde meg ikke; jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke til meg.’  Matt 25, 42-43

Det er ikke bare dyrenes habitater som noen steder på kloden har blitt ubeboelige. Det er også mennesker som påvirkes av endringene.

Bibelen gjennomsyres av medmenneskelighet og nestekjærlighet. Jesus fremhever spesielt at vi skal hjelpe fattige.  Det er denne gruppen klimaendringene går hardest utover.

Flere steder i verden lever mennesker i konsekvensene allerede, som klimaflyktninger eller ofre for naturkatastrofer, tørke og sult. Selv om klimaendringene alene ikke er skyld i all lidelsen, er det en viktig faktor.

Vi blir helt konkret bedt om å bry oss. Kan vi gjøre noe for å hjelpe disse menneskene i nød, så er vi forpliktet til å gjøre det – også når det krever at vi endrer på egne vaner. 

4   Fråtsing vs. nøysomhet

Et av de bibelske prinsippene som alltid har vært vanskelig å etterleve, er nøysomhet. Vi samler oss skatter på jorden, ofte på andres bekostning.

Mange millioner lever i fattigdom, ressursene er ikke fordelt på en bærekraftig måte. Vi fråtser i goder, så mye at vi raskt blir lei og må ha den neste teknologiske greia, eller enda mer klær. Bruk og kast. Helst kast et sted vi ikke kan se det.

Kristne er kalt til å leve annerledes. 

Han svarte dem og sa: Den som har to kapper, skal dele med den som ingen har. Og den som har mat, skal gjøre likeså. Lukas 3, 11

Det finnes mange gode grunner til å vende seg bort fra fråtsing og overforbruk. Det er rett og slett galt, og lite bærekraftig – verken for menneskeheten, kloden, eller deg selv. 

Les mer: – Vi har i overflod, la oss bruke det til noe godt! 

Vi kristne har gode grunner til å være bekymret for klimaendringene. Når det påvirker menneskers liv og helse, og ødelegger naturen – så må vi gjøre det vi kan for å motvirke det. 

Tema

Tema på iTro i juni er «Global».