– Gjennom bærekraftig forvaltning av jordens ressurser har vi mulighet til å utøve nestekjærlighet i praksis

– Gjennom bærekraftig forvaltning av jordens ressurser har vi mulighet til å utøve nestekjærlighet i praksis

God forvaltning av jorden og det å elske vår neste henger svært tett sammen, skriver Erlend Olafsrud i dagens kommentar

Tema

Tema på iTro i november er «Bærekraftig liv».

Månedens tema på iTro er bærekraft. Det kan virke som det ordet er over alt om dagen, men hva handler det egentlig om?

Begrepet «bærekraftig utvikling» ble først allment kjent da Brundtlandkommisjonen tok det i bruk i 1987

Bærekraft enkelt forklart

Enkelt forklart betyr det at vi skal dekke dagens behov uten å redusere kommende generasjoners mulighet til å gjøre det samme. FNs 17 bærekraftsmål gir et inntrykk av hva vi ønsker å oppnå med bærekraftig utvikling: utrydde fattigdom og sult, bekjempe klimaendringer, sikre utdanning til alle, redusere avskoging og tap av biologisk mangfold, samt sikre rettferdig konsum og produksjon, for å nevne noe.

Vårt forbruk av naturens ressurser og utslippene våre er langt over det som kan betegnes som bærekraftig

Sist jeg sjekka var ikke Brundtlandkommisjonen medforfattere av Bibelen, og derfor blir heller ikke bærekraft nevnt. Likevel forteller Bibelen oss at menneskene har blitt gitt et spesielt forvalteransvar. Vi er kalt til å leve med respekt for skaperverket, samtidig som vi selv er fullstendig avhengig av at naturen på jorda vår er i balanse.

Vårt forbruk og våre utslipp må ned

La oss være ærlige: Vi mennesker gjør det ikke spesielt godt når det kommer til forvalteransvar om dagen. På mange områder har vi sett en veldig god utvikling de siste tiårene: Andelen ekstremt fattige er kraftig redusert, langt flere fullfører grunnleggende skolegang, forventet levealder er mye høyere og langt flere mennesker har tilgang på strøm i dag enn for 20 år siden.

Likevel viser vitenskapen oss at vårt forbruk av naturens ressurser og utslippene våre er langt over det som kan betegnes som bærekraftig, og her er nordmenn blant de verste i klassen.

Klimaendringer rammer de fattigste hardest

Bibelen kaller oss til å elske vår neste og den kaller oss som sagt til god forvaltning. Interessant nok henger dette svært tett sammen. Et overforbruk av jordas ressurser går verst utover de som allerede har minst. Det rammer dem hardest både sosialt, økonomisk og miljømessig.

Ser vi for eksempel til klimaendringer, så er det tydelig at det er verst for de som bidrar minst til problemet. Det ødelegger avlinger, reduserer tilgangen på rent vann, raserer bebyggelse og bringer mennesker på flukt.

I dag er det faktisk sånn at menneskeskapte klima- og miljøproblemer er et direkte hinder for videre utvikling, og vi står i fare for at positive trender kan bli snudd. Det utfordrer og forplikter.

Respekt for naturen ærer Skaperen

Det er derimot ikke nok å tenke at vi skal forvalte naturen fordi det er til det beste for mennesker. Naturen har en unik verdi i seg selv, nettopp fordi den er gudskapt og helt uerstattelig.

Et samfunn som lever med respekt for naturen er også et samfunn som ærer Skaperen som står bak den, spør du meg. Gjennom bærekraftig forvaltning av jordas ressurser har vi mulighet til å utøve nestekjærlighet i praksis, samtidig som naturen blir respektert for dens egenverdi.

Privat

Tema

Tema på iTro i november er «Bærekraftig liv».