Vi er kalt til å lede mennesker hjem til Jesus uten å fremheve oss selv

Vi er kalt til å lede mennesker hjem til Jesus uten å fremheve oss selv

Døperen Johannes søkte ikke selv ære og makt, men pekte på Jesus.

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.

Bibelteksten er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse. Les Bibelen på Bibelselskapet | Nettbibelen

Dagens bibeltekst finner vi  i Johannesevangeliet 3,26-30:

De gikk til Johannes og sa til ham: «Rabbi, han som var sammen med deg på den andre siden av Jordan, og som du vitnet om, han døper nå, og alle går til ham.»
Johannes svarte: «Et menneske kan ikke få noe uten at det blir gitt ham fra himmelen.
Dere er selv mine vitner på at jeg sa: Jeg er ikke Messias, men jeg er sendt i forveien for ham. Den som har bruden, han er brudgom. Men brudgommens venn som står og hører på ham, gleder seg stort over å høre brudgommens stemme. Denne gleden er nå blitt min, helt og fullt. Han skal vokse, jeg skal avta.

Du kan også lytte til andakten her:

En ydmyk tjener

Johannes Døperen er et stort forbilde innen kristent lederskap og generelt for hvordan vi kristne skal lede mennesker til Jesus.

Helt fra unnfangelsen var Johannes utvalgt av Gud til å gå i forveien for Messias. Hele hans gjerning var rettet mot Ham. Johannes hadde flere disipler, fikk store følgerskarer, og mange mennesker lot seg døpe av ham.

Flere undret seg om Johannes egentlig var Messias. Men dette avkreftet Johannes. Han falt ikke for fristelsen. Fristelsen for ære og berømmelse. Selv med så stor innflytelsesmakt, pekte Johannes alltid mot Messias. Han oppfordret til og med sine egne disipler til å følge Jesus.

 

Brudgommens venn

For å illustrere forholdet mellom han og Messias brukte Johannes et bilde fra det gamle testamentet. Et bilde som jødene var godt kjent med: Israel som Herrens brud.

Johannes setter Jesus opp som brudgom, etterfølgerne som bruden, og seg selv som brudgommens venn. Sistnevnte rolle er i dag bedre kjent som forlover. Johannes omtaler seg selv som forloveren til Jesus.

En forlovers oppdrag på den tiden var å ha ansvaret for en rekke praktiske forberedelser før bryllupet. En av forloverens viktigste oppgaver under bryllupet var å føre bruden til brudgommens hjem. Etter dette var oppdraget som forlover over.

 

Bryllupsfesten

Johannes forberedte mennesker for Messias og ryddet vei for Han. Han gjorde rett og slett i stand til en stor bryllupsfest! Så kom hans avsluttende oppgave: å lede bruden hjem til brudgommen.

Og det er nettopp dette Johannes gjør. Han ledet menneskene hjem til Jesus og oppfordret dem til å følge Han.

Vi får lese om en glad forlover som overrakte bruden til brudgommen, og som ydmykt sier: han skal vokse, jeg skal avta.

 

«Han skal vokse, jeg skal avta»

Vi har mye å lære av Johannes Døperen selv om vi ikke er i samme posisjon som han. Vi er ikke Kristi forlover, men vi er Kristi brud. Selv om posisjonen er ulik, er det mye vi kan lære og ta med oss inn i våre kristne fellesskap.

Vi er kalt, faktisk befalt, til å forkynne evangeliet og lede mennesker hjem til Jesus. La oss derfor gjøre det med ydmyke hjerter som Johannes Døperen!

Rett søkelyset mot Han, ikke oss selv.

Johannes bestod testen om å ikke forlokkes inn i ære og makt. Denne testen blir vi også utsatt for i dag. La oss bestå testen vi også! La oss alltid peke mot Jesus og gi Ham all ære og makt.

Rett søkelyset mot Han, ikke oss selv. La Johannes’ ord være en bønn for oss: «Han skal vokse, jeg skal avta».

 

Simon Berg

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.

Bibelteksten er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse. Les Bibelen på Bibelselskapet | Nettbibelen