Kristen modenhet handler ikke om å stå på en scene

Kristen modenhet handler ikke om å stå på en scene

"Han skal vokse, jeg skal avta."

Tema

Tema på iTro i august er «Next Level».

Hvem er den mest kristne personen du kjenner?

Kanskje det er en i familien din eller i ungdomsgruppa, som bare får til alt, aldri gjør feil, leser masse i Bibelen og elsker lovsang.

Det kan være noen du har sett på scenen, en kul forkynner eller lovsangsleder.

For ikke å snakke om en misjonær, som har reist ut og ofret alt for Gud – og har mange spennende historier å fortelle.

Eller den karismatiske lederen som stadig får profetiske budskap fra Gud, eller opplever at syke blir friske når hun ber for dem.

Lett for å sammenlikne

Det er lett å se på andre mennesker utenfra og sammenlikne seg med det man ser.

Også i kristen sammenheng hender det ofte at vi rangerer mennesker ut ifra hvor «åndelige» de er.

Men er det sånn det funker? Rangerer Gud oss ut ifra hvor modne vi er i troen?

Hva vil det si å være en moden kristen?

Flere grøfter å falle i

Det finnes en del grøfter å falle i når det gjelder kristen modenhet.

På den ene siden har du de som basically overfører vår tids selvrealiseringsprosjekt til troen, som elsker å stå på scenen og bruker kirken som karrierestige.

En del rystende avsløringer, blant annet fra metoo-bevegelsen, har vist oss noen av slagsidene som kan oppstå når enkeltpersoner får for mye makt i kristne sammenhenger.

Men er ikke livet med Gud mye mer enn bare å ha en fot innafor, og frykt for å tråkke feil?

På den andre siden har du de som holder så fast på «troen alene» som eneste vei å gå, at man rett og slett står stille mens man klamrer seg fast til himmelbilletten.

Men er ikke livet med Gud mye mer enn bare å ha en fot innafor, og frykt for å tråkke feil?

La Gud forme oss

Kristen modenhet er noe vi skal trakte etter, men det kan se ut ganske annerledes enn vi tror.

Johannes Døperen sier om Jesus: «Han skal vokse, jeg skal avta.» (Joh 3,30)

Det er ganske langt unna et selvrealiseringsprosjekt. Det er å selv ta et steg tilbake. Samtidig er det fortsatt vekst.

Gud former oss og modner oss som leiren i pottemakerens hånd, og det er ikke opp til oss å avgjøre hvordan det skal se ut.

Ofte er det i de vanskeligste periodene, når troen er svak, lidelsene er store og Gud føles fjern, at Gud former oss mest. Det som virker ødelagt kan bli noe vakkert til slutt.

Mer lik Jesus

Målet med troen er ikke å komme til himmelen. Det er heller ikke å bli en «perfekt» kristen. Det er ikke å utrette mest mulig for Gud, eller å være til mest mulig velsignelse for mennesker rundt oss.

Målet er å bli mer lik Jesus. Å få vokse i fellesskap med ham. Å ta imot den dype kjærligheten Gud har for hver enkelt av oss.

Guds kjærlighet er livsforvandlende.

Vi kan stole på at Gud vil forme oss og bruke oss etter sin vilje. Og at det er det beste stedet å være – uansett hvordan det ser ut for andre.

«Den som finner sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det.» (Matt 10,39)

 

Du kan lese mer om tema «Next Level» på iTro i august.

Tema

Tema på iTro i august er «Next Level».