Du har et kall til å følge Jesus

Du har et kall til å følge Jesus

Uansett hvem du er eller hva du har gjort, hvor flink eller dårlig du syns du er– Jesus kaller deg til å følge ham!

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.

Dagens bibeltekst er hentet fra Bibelselskapets 2011-oversettelse.

Luk 5, 27-32

Deretter gikk Jesus ut. Da fikk han se en toller som het Levi. Han satt på tollboden. Jesus sa til ham: «Følg meg!» Og han reiste seg, forlot alt og fulgte ham. Levi holdt et stort selskap for ham hjemme hos seg, og en hel del tollere og andre var sammen med dem til bords. Fariseerne og de skriftlærde blant dem murret og sa til disiplene: «Hvorfor spiser og drikker dere sammen med tollere og syndere?» Men Jesus svarte dem: «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.»

Jesus er spesiell. Det er ingen lik ham verken blant menneskene eller all verdens guder; det vil si alt det folk nå og tidligere har kalt sine guder. Å si dette er ikke så oppsiktsvekkende.

Det er vanskelig å lese noe som helst om Jesus og unngå å tenke at det er noe helt særegent med denne personen. I fortellingen om når Jesus kaller disippelen Levi får vi innblikk i noe av dette. Det er særlig to forhold vi skal se på.

Å oppleve et kall

For det første er Jesus en som kaller. Å bruke ord som «å være kalt» er faktisk ikke så uvanlig blant folk flest. Du har kanskje hørt det? Folk opplever det som et kall å være kunstner, å være med i en miljøvernorganisasjon eller til å bli politiker.

Med Jesus er det likevel spesielt. Selvfølgelig. For når vi mennesker kan kjenne oss kalt til noe er det ofte vår egen overbevisning eller lyst til noe som driver oss. Levi ble imidlertid kalt av noe utenfor ham selv. Kilden var et annet sted. Kilden var Gud selv.

Gud kaller deg. Du er kalt til å følge ham. Det betyr mange, mange ting. Men det kan også sies så kort som dette: du er kalt til å følge Jesus. Helt enkelt.

Jesus kaller syndere

For det andre er det de menneskene Jesus kaller syndere som kalles til omvendelse. Levi responderte momentant på Jesu kall. Han reiste seg på direkten og fulgte Jesus. Etterpå inviterte han Jesus og alle sine tollervenner til fest. Dette måtte markeres!

Tollerne var lite likt blant folk i Israel. De jobbet blant annet for okkupasjonsmakten og fordi ingen visste helt nøyaktig tollsatsene var det lett for dem å legge på bittelitt og stikke til seg overskuddet. Å stjele var forventet business av tollerne.

Jesus på syndernes fest

Men tolleren Levi ble kalt av Jesus, og nå var han med på fest med dem alle sammen. Det likte fariseerne og de skriftlærde dårlig, de som kjente Bibelen aller best og tok gudsforholdet veldig seriøst. Når Jesus spiste sammen med dem var det nemlig mye mer enn bare mat de delte. De delte et nært og vennskapelig forhold. Verdi og håp ble gitt.

Vi trenger nåde og fred et annet sted enn i oss selv

For her møtes budskapet i de to momentene våre så gnistrende både for Levi og vennene hans, hos deg og meg: Jesus kaller mennesker til å følge seg. Og når han kaller mennesker er det fordi han vet vi er syke som trenger lege. Syndere som trenger omvendelse, tilgivelse og ny start.

Vi trenger nåde og fred et annet sted enn i oss selv. Fariseerne tålte ikke at Jesus gav dette til Levi og vennene, men Jesus sa til dem og han sier til deg: kom og få fred, i meg! Tro på meg og få evig liv. Følg meg.

Jon Olav Selstø

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.

Dagens bibeltekst er hentet fra Bibelselskapets 2011-oversettelse.