De ti bud – Det femte budet

De ti bud – Det femte budet

«NN (jentenavn) er en hore!» Det var skrevet med kritt. Men kritt kan drepe. De fleste drap skjer ved hjelp av ord.

Serie

iTro vil gjennom høsten og vinteren gå gjennom de ti bud (2 Mos 20). I dag tar vi for oss det femte budet: «Du skal ikke slå ihjel.»

I grunnteksten består dette budet av to ord. Oversatt blir det slik: «Du skal ikke slå ihjel.» Kort, konsist og kompromissløst.

Det dreier seg om mennesker. Også resten av skaperverket skal verdsettes. Dyr skal ikke plages. Men å slakte dyr er ikke brudd på det 5. bud (2 Pet 2:12). Bare mennesket er skapt i Guds bilde (1 Mos 1:26-27). Han ser noe av seg selv i oss! Den som angriper et menneske, angriper derfor Gud selv.

Salme 8 uttrykker menneskeverdet slik: «Du satte ham lite lavere enn Gud og kronet ham med herlighet og ære» (v.6).

Ord kan drepe

Jesus tolket det 5. bud på en nærgående måte. Den som tiltaler en annen i forakt, gjør seg skyldig i synd mot dette budet, sa han (Matt 5:21-22).

I en skolegård leste jeg nylig følgende – skrevet på en platting av sement: «NN (et jentenavn) er stygg!» Et annet sted sto det: «NN er en hore!» Det var skrevet med kritt. Men kritt kan drepe. De fleste drap skjer ved hjelp av ord.

I vår tid er de sosiale mediene blitt arenaer for mye mobbing. Her kan en drive sitt spill i det skjulte. Andres selvfølelse rammes på en spekulativ måte. Men Gud ser i det skjulte og reagerer. For mobbing er å ramme Gud selv – i hans innerste vesen. «Den som spotter den fattige, håner hans skaper …» (Ordspr 17:5).

Også baktale og minespill preget av forakt er effektive måter å ramme et menneske på – og er beslektet med mord. Alt slikt skal vi ta et oppgjør med – først og fremst når vi merker det hos oss selv. I stedet skal vi bære over med hverandre, tilgi hverandre og fram-snakke hverandre (jf. Kol 3:13).

Dypest sett er kilden til ondskapen, inkludert mord, menneskers egne hjerter: «For innenfra, fra menneskehjertet, kommer de onde tankene: hor, tyveri, mord, ekteskapsbrudd, grådighet osv. …» (Mark 7:21-23).

Menneskeverd

Det 5. budet er ikke ment å hindre personlig selvforsvar eller militært forsvar. Men det skal hindre oss i å ta oss til rette i hevn. På egne vegne skal vi ikke ta liv, for menneskelivet er ukrenkelig.

I Bibelen graderes ikke menneskeverdet. Et menneske er et menneske – uansett utviklingsnivå. Både fosteret i mors liv og den dødssyke vernes av det femte bud. Mennesker som av ulike grunner ikke kan bidra til samfunnets produksjon, oldinger medregnet, har nøyaktig samme menneskeverd som den effektive og populære.

Til slutt: Respekten for menneskelivet skal kombineres med kjærlighet. Hvert menneske er verd å elske. Kjærligheten til nesten har kjærligheten til oss selv som modell (Matt 22:39). Å leve etter det 5. bud innebærer derfor å støtte og hjelpe medmennesker, løfte dem og hedre dem.

Dette skal vi innprente i oss selv og hjelpe våre barn å respektere. Da skal det vise seg at Guds bud fremmer et varmt samfunn.

Serie

iTro vil gjennom høsten og vinteren gå gjennom de ti bud (2 Mos 20). I dag tar vi for oss det femte budet: «Du skal ikke slå ihjel.»