Vi får Den hellige ånds kraft for å være Jesu representanter her på jorden

Vi får Den hellige ånds kraft for å være Jesu representanter her på jorden

Pinsedag er egentlig en misjonsdag.

Misjon

«Misjon» er spalten der du kan lese om hva misjon er, misjonsprosjekter, misjonærer og misjonsland.

Det er 40 dager siden Jesus stod opp fra de døde. Nå sitter han sammen med disiplene på Oljeberget og snakker. Han sier at disiplene må vente i Jerusalem: «Dere skal … vente på det som Far har lovet … dere skal om noen få dager bli døpt med Den hellige ånd», sier han.

Vente

Hvor lenge skulle disiplene vente? «Noen få dager» hadde han sagt. Og hva skulle de vente på? «Døpt med Den hellige ånd», sa Jesus. De visste nok ikke helt hva dette var. «Dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere», hadde han også sagt.

De forstod nok at det var noen kraftfulle greier som skulle komme. For ordet «kraft» er dunamis på gresk, det samme ordet dynamitt kommer fra.

Det var med andre ord kruttsterke saker rett rundt hjørnet. Og de trengte ikke vente så lenge. Det tok bare ti dager.

Fylt av Den hellige ånd

Tidlig en morgen er alle samlet til bønn. Plutselig kommer det et en sterk lyd av vind, og tunger som av ild setter seg på hodene til apostlene.

Fra å være en livredd liten gjeng som låste seg inne i frykt, står nå Peter modig frem og forteller evangeliet.

Lyden er så høy at tusenvis av mennesker stimler til huset hvor disiplene er. Så skjer det som Jesus hadde snakket om ti dager tidligere; disiplene blir fylt av Den hellige ånds kraft.

Og da skjer det et skifte: Fra å være en livredd liten gjeng som låste seg inne i frykt for andre, står nå Peter modig frem og forteller evangeliet til alle som vil høre på. Med Den hellige ånds dunamis. Noen ler og spotter dem. Mens andre lytter nøye.

«Hva skal vi gjøre, brødre?» spør de. «Vende om og la dere døpe … så kan dere få tilgivelse for syndene deres, og dere skal få Den hellige ånds gave», svarer Peter. Den dagen blir 3000 mennesker døpt.

Misjonsdag

Dette er startskuddet for kirken, kirkens fødselsdag, det vi i dag kaller pinsedag.

Denne kraften blir gitt til alle som vil tro på ham.

Pinsedag er egentlig en misjonsdag. Det er ikke bare startskuddet for kirken, det markerer også startskuddet for misjonsarbeidet. For hvorfor får vi Den hellige ånds kraft? Det er fordi vi skal være Jesu representanter og ambassadører her på jorden. Og denne kraften blir gitt til alle som vil tro på ham.

Pinsen var startskuddet. I dag er det vår generasjon som har overtatt ansvaret med å gi evangeliet videre. Og heldigvis har vi tilgang på samme dynamitt som disiplene; Den hellige ånd.

 

Du kan lese hele historien om pinsen i Apostlenes gjerninger 1-2.

PS: 30 prosent av jordens befolkning bor på et sted hvor det ikke finnes en lokal kirke hvor de kan høre om Jesus. For at også disse skal få tilgang til verdens beste nyheter, må noen krysse grenser for å fortelle. Vil du være med å gjøre det?

Unsplash

Misjon

«Misjon» er spalten der du kan lese om hva misjon er, misjonsprosjekter, misjonærer og misjonsland.