Modige kristne i Egypt – Nyfrelste og troende forblir sterke i Jesus

Modige kristne i Egypt – Nyfrelste og troende forblir sterke i Jesus

Midtøsten er et islamsk område hvor kristne blir truet, fengslet og drept, men den kristne minoriteten viser styrke og fortsetter å vokse til tross for dette.

Misjon

Norea er en spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag. De ønsker å forkynne evangeliet til de minst nådde folkegruppene i verden gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier både nasjonalt og internasjonalt.

Ungdomsarbeidet til Norea kalles Unge for Unådde.

I Egypt, et land med en overveiende muslimsk befolkning på 80-90%, er kristne en minoritet som dessverre ofte opplever forskjellsbehandling og forfølgelse.

Men til tross for de utfordringene de møter, er det en bemerkelsesverdig bevegelse av mennesker som konverterer fra islam til kristendommen.

De nye troende finner sammen med andre kristne. De finner måter å spre evangeliet på som ikke blir oppdaget av den egyptiske sikkerhetstjenesten og som gjør at den kristne kirken i Egypt forblir sterk.

For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs; vi fikk Ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom. 2. Tim 1,7

Nye måter å nå ut med evangeliet på

I Kairo, en by med omtrent 10 millioner innbyggere, har noen unge menn kommet til tro på Jesus, men hvordan kunne de dele sin tro trygt?

Deres løsning ble denne våren å lage radioprogrammer i det skjulte. Som tidligere muslimer forstår de spørsmålene andre unge egyptere har om kristen tro. Ved å holde identiteten sin skjult, kan de forkynne evangeliet modig og radikalt.  

For å imøtekomme de som reagerer positivt på radioprogrammene, har de opprettet en internettportal som er beskyttet mot sporing.

Her kan besøkende chatte anonymt, og etter lengre samtaler kan de til slutt møte likesinnede som søker eller allerede har funnet troen. De viker ikke unna i feighet fordi farer kan lure, men i evangeliets kraft har de funnet andre måter å nå ut på!

Og gjennom en venn i Egypt hørte jeg at undergrunnskirken i landet vokser i en eksepsjonell fart.

De viker ikke unna i feighet fordi farer kan lure.

Dere er mine eneste venner

En av Midtøstens mest populære TV-kanaler er en kristen TV-kanal. De fokuserer på å styrke Kristi kropp, og se mennesker bli frelst. For mange kristne som må leve skjult, gir denne kanalen en følelse av fellesskap.

Gjennom direktesendt TV og andre programmer mottar de opplæring og utrustning for å leve som disipler av Jesus. Men det stopper ikke der.

Flere unge jenter lever i hjem som ikke tillater dem å forlate huset. Noen av disse har kontaktet TV-kanalens oppfølgingsteam for relasjonsbygging og disippelgjøring. Og ytterst få av disse igjen deltar i bibelgrupper for likesinnede.

«Dere er mine eneste venner, jeg får ikke lov til å gå ut av huset».

Månedlig samles de på Zoom, ti til tolv jenter spredt over hele Midtøsten og Nord-Afrika. De snakker om Jesus, vennskap og livets dype spørsmål.

En av jentene avslører at hun hver gang de møtes, må snike seg opp på taket og legge seg under et teppe med telefonen inntil seg for å unngå å bli oppdaget. Hun sier: «Dere er mine eneste venner, jeg får ikke lov til å gå ut av huset».

I tjeneste for sitt land med digitale verktøy

Dette er bare to små glimt fra Egypt. Jeg besøkte nylig landet selv og hadde gleden av å snakke med kristne i ulike situasjoner og roller. Kristne i Egypt lever ut sin tro med tapperhet.

Den daglige diskrimineringen har bare styrket deres overbevisning om hvem de er og hva de tror på. TV-kanalen har spilt en avgjørende rolle i å styrke Kristi kropp i Egypt og langt utenfor landets grenser.

De nyfrelste kan ikke tie om det de har sett og hørt, og de blir drevet av Guds ånd – fylt med kraft, kjærlighet og sindighet.

Maria Skårdal / KI

Misjon

Norea er en spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag. De ønsker å forkynne evangeliet til de minst nådde folkegruppene i verden gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier både nasjonalt og internasjonalt.

Ungdomsarbeidet til Norea kalles Unge for Unådde.