Isayas gikk fra å tilbe Satan til å vitne om Jesus for et unådd folkeslag

Isayas gikk fra å tilbe Satan til å vitne om Jesus for et unådd folkeslag

Selv ikke den lokale trollmannen kunne stå imot Jesu kraft.

Mitt vitnesbyrd

«Mitt vitnesbyrd» er spalten hvor ulike mennesker får fortelle om sitt forhold til Jesus, til glede og oppbyggelse for alle oss som leser iTro

Varmen tar på, så jeg og Isayas setter oss ned under skyggen fra bølgeblikken. Bladene fra pasjonsfrukttreet som utsendingene har plantet, henger elegant over oss. Bønneropene fra moskeene lyder fra nabolaget.

*Isayas smiler og begynner gledelig å fortelle hvordan Jesus forandret livet hans.

Kraft i Jesu navn

— Jeg ble født «i bushen», hvor familien min tilba avguder og Satan. Faren min ledet satantilbedelsen og samlet flere folk i huset vårt. Han fungerte som en slags trollmann og profet. Han både forbannet og velsignet folk.

— Da jeg ble eldre utvalgte faren min meg og storebroren min til lyde og følge han. Hver natt våknet vi for å gi grøt til Satan. Vi ofret også sauer, geiter og kuer.

— Forbannelsen må vike for Jesus!

Men en natt etter disse ofringene, våknet Isayas fra nattesøvnen. Han hørte stemmer fra et bønnemøte hvor navnet Jesus ble nevnt flere ganger.

Isayas opplevde en sterk kraft i Jesu navn, som ble starten på ønsket hans om å tro på og følge denne Jesus. I sjette klasse gikk han til kirken og tok imot Jesus som frelser.

— Men faren min forbød meg å følge Jesus. Han prøvde å slå meg med pinner og sendte forbannelser over meg. Etter hvert nektet familien min meg mat hvis jeg gikk til kirken på søndager.

Onde ånder måtte vike for Jesus

Faren utfordret Isayas på å se hvem som var sterkest; Satan eller denne guden Isayas fulgte.

Isayas fastet og ba: «Hvis du virkelig er Gud og skaperen av alle ting, vis dine krefter og storhet!»

En stund senere ble moren min veldig syk. Faren søkte andre trollmenn for hjelp, men Isayas oppmuntret moren om å ta imot Jesus og bli helbredet. Og det var akkurat det som skjedde. De onde ondene forlot henne og hun ble kristen.

— Men senere ble min bror besatt av onde ånder, som fikk han til å hoppe rundt, til og med på hodet!

På samme måte som med moren, tok de også med broren til kirken. Han ble satt fri og ble en troende.

Isayas setter seg gjerne ned med Guds ord for å finne kraft og styrke i tjenesten.

— Etter det ble resten av familien min kristne. Alle utenom faren min.

Men Gud hadde også en plan for faren.

— Etter seks år samlet vi familien hjemme og vi sa til faren vår: Vi kan ikke tjene to herrer i dette huset. Forbannelsen må vike for Jesus!

Faren tenkte i en halv time, før han erkjente det familien allerede hadde opplevd: Jesus er den ene og sanne Herre! Da ødela de alle tegn til avgudsdyrkelsen i hjemmet.

Krevende start på teologistudiene

Da Isayas fullførte videregående, startet han å studere teologi på Tabor Evangelical Collage i Hawassa. Men det var ikke bare enkelt.

Det var vanskelig å få økonomisk støtte fra bispedømmet, og i hverdagen var det lite penger å rutte med. Isayas måtte sjonglere studier, jobb på plantasjen og jobb som sikkerhetsvakt på natten. Han måtte stole på at Gud forsørget ham.

Han passerte eksamen, men vanskelighetene passerte ikke. Det ble en krevende tid, så krevende at han tenkte å ta sitt egen liv.

— Jeg hadde planlagt å gå ut i Hawassa-sjøen og drukne. Men den samme dagen var det bønnemøte, og Den hellige ånd dro meg vekk fra sjøen og tilbake til bønnemøtet.

En av Misjonssambandets utsendinger ledet møtet og sa at det var en person tilstede som hadde tenkt å ta livet sitt. Isayas ble så berørt og angret planene. Han forteller videre hvordan utsendingene hjalp han på veien videre til å fullføre teologistudiet.

— Du må dra til dette unådde folket

Selv om livet til Isayas ikke alltid var lett, var han likevel overbevist om at flere måtte få høre de gode nyhetene om Jesus.

Han hadde først tenkt til å jobbe for kirken i distriktet han kom fra, før han fikk en ny drøm.

— Men det viktigste er å elske dem!

Gud viste han en drøm over troende og ikke-troende, og han opplevde at Gud talte til han: «Du er ikke kalt til ditt eget folk

Deretter hørte han navnet på mange byer blant et av de største unådde folkeslagene i Øst-Afrika.

— Jeg våknet og trodde drømmen var fra Satan! Men jeg fikk en ny drøm. Det var et hjem midt iblant dette unådde folket. De som kom til dette hjemmet ble reddet, men de som ikke kom ble spist av et farlig dyr. Men det var veldig vanskelig å bringe folk til det hjemmet. Så hørte jeg en stemme som sa: «Til dette stedet skal du dra.» Jeg skjønte det var fra Gud.

Isayas fikk en ny drøm av en mann i hvite klær som kom til han og sa at han måtte dra fort til dette folket. Og han dro.

En ny hverdag

Isayas har mange ganger spurt seg hvordan han kan nå dette folket han nå bor midt i blant.

Han lærte seg det lokale språket, men ville gjerne studere noe annet enn teologi og begynte på et helse-studium.

Han spiser kamelkjøtt og drikker kamelmelk som de lokale. Når han får mulighet leser han i Bibelen og Koranen med dem, og viser hvem Jesus virkelig er.

— Men det viktigste er å elske dem!

Han har også fått godt fellesskap med norske utsendinger som bor og jobber i dette området.

— Hvordan er egentlig dette hverdagslivet som misjonær her?

— Det er ikke lett. De lokale fornærmer meg og kaster steiner. Det er ekstra vanskelig under ramadan. Men for å følge Gud må vi legge ned vårt liv til hans ære. Jesus sa: Som Far har sendt meg, sender jeg dere.

— Det er mer krevende å leve her enn i andre deler av Etiopia. Jesus led, disiplene led, og vi må leve slik Jesus gjorde, og ikke etter verdens lyster.

— Jeg har bestemt meg for å aldri vende meg tilbake, men å vandre med Jesus og følge ham.

*Isayas er et fiktivt navn på grunn av sensitivitet.

Mitt vitnesbyrd

«Mitt vitnesbyrd» er spalten hvor ulike mennesker får fortelle om sitt forhold til Jesus, til glede og oppbyggelse for alle oss som leser iTro